Posts Tagged ‘Val’

Det blir ett statsministerval

april 1, 2010

Bäst på att leda Sverige i händelse av allvarlig kris? Det blir 61–19 procent till Reinfeldt mot Sahlin. Bäst på att leda regeringens arbete? 55–26 till Reinfeldt mot Sahlin. Bäst på att skapa majoritet för sin politik i riksdagen? 51–29 till Reinfeldt mot Sahlin.

Dagens undersökning från Synovate bekräftat bilden av lyftet Fredrik Reinfeldt och sänket Mona Sahlin. En hel rad vänsterbloggare vill tona ned betydelsen av det här eftersom väljarna tar ställning till partier och inte personer i ett svenskt riksdagsval. Traditionellt sett stämmer det eftersom Sverige är känt för sitt starka partiväsende och svaga personval. Knappt någon kan nämna sina lokala riksdagsmän och i slutändan är det partiet som har all makt. Problemet för vänsterbloggarna är att riksdagsvalet 2010 kommer att bli ett statsminister val eftersom vi för första gången ska ta ställning till två majoritetsalternativ.

Sedan Alliansen grundades och nu de rödgröna finns två tydliga politiska block och huvudalternativ att ta ställning till inför höstens val. Själva innehållet i politiken är långt ifrån kristallklart men det råder inget tvivel om vilka som är statsministerkandidaterna och vad det innebär att rösta på något parti i termer av vad man får på köpet. Allt det här är historiskt.

Det kommer att bli ett jämnt val och marginalväljarna kommer sannolikt att avgöra alltihopa. Samma marginalväljare som alltså nu konfronteras med att välja sin statsminister. Då står Fredrik mot Mona. Lyftet mot sänket. Det bådar gott inför valet.

Andra bloggare: Högberg, Peter Andersson, Daniel Snällman, Alltid rött, Fredrik Axelsson, Oscarsson,

Media: Aftonbladet, SvD, DN.

Annonser

Val avgörs på valdagen

januari 24, 2009

Dagens opinionsundersökning bekräftar det vi alla redan vet. Val avgörs på valdagen. Min uppfattning är att det går bra både för moderaterna och alliansen politiskt. Trenden är fortsatt tydlig att svenska folket stödjer Fredrik Reinfeldt framför Mona Sahlin och att alliansen totalt sett går framåt sedan i somras. Det är så klart glädjande. Men då ska vi påminnas om att vi fortfarande har det bästa framför oss.

Till hösten blir Sverige ordförandeland i EU. Fredrik Reinfeldt blir en av världens absolut mest inflytelserika personer med möjlighet att sätta vårt land på den politiska världskartan. Detta samtidigt som vi svenskar har en av världens mest respekterade utrikesministrar i form av Carl Bildt som kommer att vara delaktig i det utrikespolitiska arbetet. Utrikespolitik blir som bekant inrikespolitik i sådana tider. Lägg till att vi också ska rösta in nya parlamentariker till Europaparlamentet i Bryssel med Gunnar Hökmark, vice ordförande för största partigruppen som moderat toppnamn.

En enad allians kommer att ställas mot en bräcklig rödgrön-röra som ska enas kring försvarspolitik, EU, budgettak och stora komplexa frågor där socialdemokrater aldrig tidigare ens rört kommunisterna med en tång. Detta arbete ska Mona Sahlin ansvara för, trots uppenbara problem att få gehör hos svenska folket för sin ledarstil och behandling av bl.a. Lars Ohly under hösten. Det där kan bli en intressant cirkus föga värdigt regeringsmakten i Sverige.

Men vi moderater och borgerliga partivänner måste vinna på egna meriter. Det är hårt arbete med ett aktivt lyssnande inför valet 2010 som är nyckeln till framgång. Val avgörs som bekant på valdagen.

Moderaterna är Sveriges nya folkrörelse

januari 12, 2009

Allt fler opinionsundersökningar bekräftar alltjämt trenden att nya moderaterna etablerar sig som ett 30 procentsparti på god väg att faktiskt ta över rollen på allvar som Sveriges ledande politiska parti. Detta är historiskt helt unikt. För första gången är borgerlighetens främsta försvarare av människors och företags möjligheter att växa av egen kraft att bli motsvarigheten till dåtidens folkrörelser.

Att jämföra 1930-talets och 1970-talets folkrörelser som fackförbunden eller kvinnorörelsen med 2009 års motsvarighet är naturligtvis en befängd jämförelse. I dag samlar inte de politiska partierna en massa undergrupper, särintressen och lobbygrupper som i gengäld kräver tillskansade fördelar på bekostnad av de som inte stödde partiet till regeringsmkaten. I dag samlar partierna väljare vars gemensamma intressen är lösningar på de samhällsproblem som de ställs inför i sin vardag.

Givetvis går det att på olika sätt engagera sig politiskt utanför partipolitiken eller på andra sätt engagera sig i stora intressegrupper men trenden är att dessa inte är lika politiskt effektiva längre. Allians för Sverige lyckades för första gången på länge samla väljarstöd för en majoritetsregering – helt utan fackförbund som finansierat valrörelsen eller direktstöd från delar av den mer traditionella arbetarrörelsen (där stora delar faktiskt röstade och bidrog till moderaternas framgång.

Det är egentligen för tidigt att säga något men jag tycker mig se början till att moderaterna håller på att bli Sveriges nya folkrörelse. Ett brett inkluderande parti som samlar så stora väljargrupper att mer än var tredje väljer moderaterna som det politiska alternativet i ett landskap med fler partier, fler sätt att engagera sig på och blixtsnabb information via nätets olika kanaler. Trots eller snarare tack vare detta är moderaterna på väg att utmana sossarna som Sveriges största parti. Därmed skulle över 70 år av väjar-monopol vara brutet. Det kanske tar två eller tre mandatperioder till men någon gång måste paradigmskiftet börja. Vi får se. Val avgörs som bekant på valdagen.

Valledningsmöte i Växjö

januari 9, 2009

Befinner mig just nu i centrala Växjö på ett hotellrum. Vi har träffats i valledning inför Europaparlamentsvalet den 7 juni för inledande diskussion, planering och arbete. Det går riktigt bra. I morgon bitti väntar fortsatt arbete med EU-frågor ur såväl ett organisatoriskt som politiskt perspektiv och därefter distriktsstämma med MUF Kronoberg där undertecknad ska förrätta personval som stämmoordförande. På söndag blir det fortsatt valarbete och därefter ytterligare ett avstämningsmöte innan det blir tåget tillbaka till Skåne. Det är med andra ord en intensiv helg i frihetens tjänst och givetvis riktigt kul!

Läs Rolas rapport från kvällen här.

valledValledar-Erik tillsammans med Rola, internationell sekreterare.

valled2Förbundsordförande Niklas i ett engagerat inlägg.

valled3Erik i sina röda (!) vantar. Färgen på vantarna är på intet sätt representativt för de idémässiga diskussionerna under kvällens möte.

Till Växjö

januari 7, 2009

Dagen ägnades åt tentamen i Lund med organisation och marknadsföring på agendan med tillhörande teorier. Det ska bli spännande att kalla sig själv för civilekonom med dubbel examen om två terminer. Nåja, i dag var första riktiga arbetsdagen efter jul- och nyårsuppehåll.

Det märks också på Moderata Ungdomsförbundet som inleder frihetsåret 2009 med MUF Kronobergs distriktsstämma nu till helgen i Växjö. Dit åker jag och bl.a. ska förrätta val som stämmoordförande, ett mycket hedersamt uppdrag som jag ska försöka förvalta på bästa sätt. I samband med stämman kommer MUF:s valledning till EU-valet att sammanträda i Växjö där undertecknad ingår från presidiets sida.

Det känns väldigt bra inför valrörelsen med Erik Bengtzboe som operativ valledare inför förbundsstyrelsen som tillsammans med distrikten kommer att vinna trogna väljare åt moderaterna. Vi är ett starkt Europaparti. Vi var först i Sverige att som politiskt parti ta ställning för svenskt EG-medlemskap. Vi tog Sverige in i EU i början av 1990-talet med Carl Bildt. Nu står inför nya utmaningar. Men först en helg i vackra Småland.

Systemskifte, tack

februari 12, 2008

I morse kunde jag inte låta bli att skaka på huvudet när det visade sig att svenska väljare i allmänhet och studenter i synnerhet är okunnigare än tidigare om svensk politik. Att vi inte kan namnge våra politiker är illavarslande i en representativ demokrati där ansvarsutkrävandet offras på partikansliets heliga altare. Därför borde vi i större utsträckning decentralisera makten och personifiera politiken.

Genom att slopa personvalsspärrarna i kombination med ett införande av majoritetsval i enmansvalkretsar likt Storbritannien, Frankrike och USA skulle makten flyttas närmre medborgarna och ansvarsutkrävandet bli betydligt enklare. Inte sällan hyllas enskilda politiker medan partiet känns mindre attraktivt och vice versa. Den senaste undersökningen bevisar bara behovet av systemskifte.