Posts Tagged ‘Sverigedemokraterna’

Taktiska, men ostrategiska socialdemokrater

november 21, 2013

I dag fattade Socialdemokraterna ett historiskt beslut genom att omkullkasta sitt eget välrenommerade budgetregelverk i riksdagen och som tjänat Sverige väl genom att våra ständiga minoritetsregeringar har kunnat föra landet framåt. Precis som Lena Mellin föredömligt skriver, är det rena valtaktiska orsaker bakom beslutet men det finns mycket talar för att det är ett strategiskt haveri som vi ser. Skillnaden mellan taktik och strategi i det här fallet är att det första handlar om att på kort sikt vinna en fråga medan det andra handlar om hela det kommande valet, den socialdemokratiska berättelsen och hur den egna politiken hänger ihop med kommunikationen.

Samtidigt är det ett logiskt beslut av Socialdemokraterna att blåsa till strid om brytpunkten, just eftersom partiet saknar en sammanhängande berättelse. Håkan Juholt kallade det för ”popcorngryta” och syftar på problematiken med att det poppar upp utspel och förslag åt olika håll som sedan inte hänger ihop. Ett av Sveriges kanske tydligaste varumärken som byggde Folkhemmet, blev ett med hela staten och landet i decennier har förvandlats till något som ingen längre vet vad det är.

Otydlighet, osäkerhet och frågetecken är det sista du vill signalera när du ska möta väljarna mellan fyra ögon sista veckorna innan valdagen när det är dags för svenska folket att bestämma sig. Trots det envisas Socialdemokraterna med att helt överge det strategiska arbetet till förmån för kortsiktigt taktiserande. Beslutet att till varje pris bekämpa en mycket liten skattesänkning för att samtidigt acceptera en stor är ytterligare ett sjukdomssymptom för ett parti som är vilse.

Därför förlorar S på brytpunktsbråket: 

  1. Det har redan inneburit en pinsam förlust i riksdagen genom att gruppledaren missade en votering och därmed förstärkte bilden av regeringsodugliga socialdemokrater som inte längre har företrädare med erfarenhet som klarar av uppgiften.
  2. En miljon löntagare påverkas som därmed får betala högre skatt på grund av att de arbetar för mycket. Det rimmar illa för ett parti som vill värna jobben, framstå som framtidsinriktade med framväxande tjänstesektor i storstäderna som berörs mest och påverkar alldeles för många för att den fördelningspolitiska klasskampsretoriken ska kunna bära.
  3. I sak drabbas storstadsväljare som Socialdemokraterna behöver som mest för att kunna vinna valet. Det är storstäderna som växer och utan dessa går det inte att vinna valet. Bara i Stockholms län som växer med 37 000 invånare årligen bor var femte väljare, S-höjningen påverkar 345 000 stockholmare samtidigt som hundratusentals i Göteborg- och Malmöregionen påverkas.
  4. Beslutet bidrar till en ännu mer otydlig bild av partiet. Ett parti som accepterar 12 miljarder kronor i skattesänkningar innan det ens är presenterat för att sedan blåsa till storstrid om 3 miljarder är svårt att greppa för en väljare. Är S för eller emot skattesänkningar? Vad vill Socialdemokraterna med Sverige? Vad blir det för regering om jag röstar på S?
  5. Ansvarstagandet är som bortblåst. I många år har Socialdemokraterna försökt ta åt sig hela äran för hanteringen av 90-talskrisen, för att nu kasta en bärande del av den trovärdigheten i papperskorgen. Det egna budgetramverket och riksdagens budgetregler kommer inte längre att respekteras av något parti efter S-beslutet att nu överge det, vilket bidrar till osäkerhet och risk för att landet lamslås alldeles oavsett regering i framtiden. Så beter sig ett småparti.
  6. Att ge SD inflytande vinner inga nya väljare. I många andra fall kan det anses förståeligt att S lägger fram sin egen politik oavsett andra partiers positioner, men i det här unika fallet som alltså handlar om hela statens budget väljer S att aktivt gå samman med samtliga oppositionspartier för att bryta loss ett redan fattat beslut. Det är att ge ett rejält illa omtyckt parti rekordstort inflytande.
  7. Motståndarna mobiliseras. Om det är något Alliansväljare uppskattar så är det arbetslinjen, att det ska vara lönsamt att arbeta med en politik som möter upp den lutherska arbetsmoralen hos svenska folket och att du får behålla mer i plånboken om du också bidrar mer till samhället. Vad som kunde blivit sofflocket eller nyfikenhet hos osäkra mittenväljare som tidigare röstat på Alliansen har förvandlats till ett rött skynke som även mobiliserar gräsrötter bland motståndarpartierna.
Annonser

VBD: Integration i föregångslandet Sverige

april 20, 2010

Veckans bloggdebatt bjuder på ett integrationstema och som boende mitt bland sverigedemokrater i vackra Skåne bidrar jag gärna med egna perspektiv i denna viktiga ödesfråga för Sverige. Vårt land håller inte längre samman men det finns inget egenvärde av ett sammanhållande land. Precis tvärtom är jag övertygad om att mångfald berikar och att olikheter ger en fantastisk smältdeg av kulturer, idéer och bakgrunder som tillsammans lägger grund för det framtida föregångslandet Sverige. Däremot är det allvarligt fel när gemensamma lagar inte efterföljs och att omfattande utanförskap på arbetsmarknaden leder till socialt utanförskap som leder till kriminalitet, brottslighet och social utslagning.

Därför måste utmaningarna för integrationspolitiken flytta perspektiv från att inkludera alla enligt ett visst mönster på ett visst sätt till att faktiskt handla om något så enkelt som att göra rätt för sig och följa svenska lagar. Jag kan inte se hur någon ska ha några synpunkter på varandras vardag och hur liv ska levas så länge någon gör rätt för sig på arbetsmarknaden, inte lever på någon annans bekostnad och följer svensk lag. Givetvis går det att ha åsikter om det och en vilja att förändra opinionen men att politiskt påtvinga ett visst levnadsmönster såsom vissa unkna krafter vill är för mig helt obegripligt.

Vad som var svenskt i går är det inte i dag och kommer inte att vara det i morgon. Därför måste allting koka ned till arbete, arbete och arbete. Det är bara genom att arbeta, bidra till sig själv och andra och inkluderas på arbetsmarknaden som vi på allvar kan skapa ett föregångsland som håller ihop men som inte är likadant överallt. Allt annat leder fel. Visa mig din arbetsmarknadspolitik och jag ska visa dig ett värdigt land för integration. Resten är inget annat än gammal vanlig kollektivism där andra liv ska styras på visst sätt enligt ett visst mönster.

Bloggare: Kent Persson, Peter Soilander, moderata perspektiv.

Landskrona – SD:s skyltfönster?

september 19, 2008

Enligt en kommunal opinionsundersökning beställd av Landskrona Posten skulle var tredje SD-väljare 2006 i dag överge partiet från 22,3 procent till endast 14,8 procents stöd. Det är sensationssiffror som går tvärtemot rikstrenden och jag är övertygad om att Landskrona utgör ett viktigt skyltfönster inför valet 2010 till samtliga etablerade riksdagspartiet. Det går att undvika parlamentariskt SD-inflytande men bara genom att först ge dem debattinflytande.

Först och främst är jag inte helt övertygad om att alla svarar ärligt i en opinionsundersökning då det fortfarande inte anses vara helt rumsrent att rösta på Sverigedemokraterna. Många gör det för att visa missnöje mot etablerade partier, andra för att de inte känner sig politiskt hemma någonstans och somliga för att kanalisera sitt vrede över att ingen löser problemen i deras vardag. Samtidigt är lokala undersökningar mer statistiskt osäkra och svåra att på ett fullt trovärdigt sätt utföra. Därför tror jag man ska vara något kritisk.

Samtidigt är jag övertygad om att det går att utläsa en trend i undersökningen. I valet 2006 tillsatte Sverigedemokraterna 12 (!) mandat i Landskronas kommunfullmäktige och vi som bor i kommunens närområde och prenumerar på Helsingborgs Dagblad/Landskrona Posten har tagit del av politiska förslag, utspel och aktiva debattinlägg från SD. Det har naturligtvis varit föga imponerande och inga realistiska lösningar har kunnat presenterats. Bara tomma utspel om ”fler resurser”, ”utreda möjligheter” eller plakatpolitik utan egna konkreta idéer. För hela listan, besök deras hemsida. I takt med detta har också väljarsympatierna troligen sjunkit.

Dessutom går det något bättre för Landskrona med företagsetableringar som skapar framtidstro i staden med dess centrala gyllene läge mitt i Öresundsregionen. Det har säkert också bidragit till minskat missnöje bland väljarna. Allt detta säger oss att lösningen på Sverigedemokraterna stavas Sverigedemokraterna genom att våga låta dem få debattutrymme. Det är först då väljarna kan dra sina egna ärliga slutsatser och domen är inte vacker i Landskrona med ett ras på var tredje väljare.

Låt Landskrona bli SD:s skyltfönster!