Posts Tagged ‘SD’

Det är Skåne-effekten

maj 24, 2010

Jag noterar att Sverigedemokraterna rasar tillfälligt i opinionen och även om inte sista ordet är sagt om det partiets stöd kan vi kallt räkna med en Skåne-effekt där ökad synlighet och medvetenhet också leder till en svagare ställning. Det är helt enkelt inte lika spännande, exotiskt eller speciellt märkvärdigt att förhålla sig till ett gäng som bevisligen inte är mer än ett missnöjesparti som lever i kölvattnet av andras misstag. Att profitera på andras misstag är enkelt men att stå på egna ben är svårare.

Sannolikt får vi se olika mätningar åt både det ena och andra hållet. Fler tecken på en havererad integrationspolitik lyfter sannolikt SD åter till nya höjder. Det är bara andras misstag som innebär framgång, men i takt med att alliansregeringens reformer ger effekt med satsningar på arbetslinjen så att fler blir delaktiga i Sverige kan vi förhoppningsvis slippa missnöjespartier.

Media: SvD, DN, Expressen samt Aftonbladet.

Bloggar: Tokmoderaten, Kommunisterna, Olika mest,  Robsten.

Annonser

Stockholmssyndromet

april 14, 2010

Beskedet om att moderaterna tillsammans med socialdemokraterna i Stockholm skulle regera huvudstaden tillsammans i syfte att hålla demokratiskt valda krafter borta är både en felaktig och direkt farlig väg som kan stå båda partier dyrt. Erfarenheterna från andra länder där huvudmotståndare regerat tillsammans har varit att väljarna straffat den typen av samarbete hårt. Vi såg det i Tyskland där missnöjet varit enormt mot att socialdemokrater och kristdemokrater regerade tillsammans. Om det inte finns skillnader i politiken och om dessa skillnader inte tillåts stå mot varandra urholkas demokratin och förtroendet för politiker.

Ett slags politikens Stockholmssyndrom skulle utvecklas där väljarna som ofrivilligt kidnappats av Sverigedemokraterna in till en obehaglig situation med moderater och sossar i varandra knän börjar utveckla stark sympati för just kidnappande Sverigedemokrater som demokratiskt valts men inte respekteras. Kortsiktiga ambitioner att hålla SD borta från syltburkarna leder till långsiktiga förluster eftersom partiet inte blir schysst behandlat samtidigt som det tvingar fram obehagliga konstellationer. Snacka om att det blir valuta för pengarna för den som vill ”röra om i grytan” och ”missnöjesmarkera”. Det är en säker röst på SD, för många.

Bättre vore istället att göra en överenskommelse. Det block som får flest antal röster men skulle hamna i minoritetsställning får regera staden med ett minoritetsstyre på samma sätt som landet Sverige gjort i majoriteten av våra mandatperioder. Det är samma indirekta uppgörelse som finns på riksplanet mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. En sådan väg framåt skulle leda till respekt inför alla som röstat på Sverigedemokraterna med lika behandling av alla partier samtidigt som inflytandet för SD skulle vara precis lika litet som vid samlingsregerande.

Jag har haft förmånen att lära känna många både ledande men också gräsrötter i Stockholmsmoderaterna och jag är mycket imponerad av deras arbete. På många sätt finns landets absolut skarpaste både företrädare och politiska förslag i just Stockholm. Det finns en fantastisk framåtanda med visioner, framtidshopp och idéer för framtidens Stockholm som saknas i många, många andra städer. Besök gärna Stockholmsmotorn för att se ett sådant exempel. Låt nu inte kidnapparna vinna alla sympatier.

Andra bloggare: Alltid rött, Holm, I Hell-mans värld, Alfsson, SDS Ledarblogg samt HAX.

Media: Expressen, Nyheter24, SR,

Därför slipper vi SD i Bryssel

januari 4, 2009

Det spekuleras vilt kring det kommande valet till Europaparlamentet den 7 juni. Sannolikt blir det en träningsmatch inför det kommande riksdagsvalet året efter men låt oss inte glömma att de två valen är helt olika saker. Det är som att jämföra äpplen med bandvagnar. Ett riksdagsval lockar över 80 procent av valmanskåren med det förra EU-valet inte ens lockade hälften av den siffran. Därmed är EU-valet ett mobiliseringsval om att få de egna redan övertygade att gå och rösta och riksdagsvalet ett s.k. marginalväljarval d.v.s. att vinna de osäkra mittenväljarna.

Med bakgrund av detta ser jag därför följande anledningar till varför vi bl.a. slipper sverigedemokraterna  i Europaparlamentet i Bryssel:

  • Fel nivå. Väljare är smarta och vet vad valsedeln innebär till viken politisk nivå. Det är bl.a. därför som spridningen mellan kommunfullmäktige, landsting och riksdagen ökar i Sverige d v s att allt fler väljer olika partier till olika nivåer. Därför inser väljarna att SD:s påstådda paradgren integrationen primärt är en fråga för Sveriges riksdag och inte Europaparlamentet i Bryssel. Därför blir det inte ens aktuellt att överväga alternativet.
  • Inget missnöje. Junilistan lyckades med bedriften att som oetablerat litet parti att komma in i Europaparlamentet eftersom de upplevdes som EU-kritiska mot överhet, byråkrati och centralisering. Det fanns ett missnöje att anspela på. Därmed fylldes ett behov av att skicka signaler till etablerade partier genom att rösta på junilistan. Det enda SD levererat är genuint EU-hat och urträde, vilket helt saknar stöd hos de som faktiskt röstar den 7 juni.
  • Sofflocket lockar. Eftersom färre än 40 procent av valmanskåren röstade senaste och vi kan förvänta oss ungefär samma nivå så är det knappast de mest EU-kritiska nejsägarna eller missnöjda som faktiskt går och röstar i ett EU-val. Sannolikt är det snarare breda grupper hos etablerade partier som  söker sig till valurnorna efter mobiliseringskampanjer. Sofflocket är helt enkelt för attraktivt för någon som överväger att rösta på ett missnöjesparti. Att inte rösta är i vissa fall också en missnöjesmarkering, även om det är en dålig sådan.
  • Syns man inte, finns man inte. De direktstända tv-debatterna kommer att fyllas av redan etablerade partier i Europaparlamentet med stor medial närvaro. Den lilla uppmärksamhet som går att få inför ett lågintresseval kommer att spela stor roll. Där saknas SD och till skillnad från junilistan finns inga egna förslag att driva på rätt nivå för att få uppmärksamhet. Alla känner redan till SD:s unkna politik.
  • Finanskrisen spelar roll. Olika opinionsundersökningar runtom i Europa visar entydligt att finanskrisen stärkt sittande regeringar och att väljarna ogärna söker sig till mindre seriösa och mindre trygga alternativ när den ekonomiska politiken blir livsavgörande för vardagen. Få har råd med ofinansierad plakatpolitik när finanskrisen ska mötas med åtgärder. På EU-nivå handlar det om att skapa de stora institutionella ramarna för europeiska konkurrenskraft med allt vad det innebär i en sammanlänkad ekonomi där länder är beroende av varandra. Där har inte SD något att komma med över huvud taget.

Landskrona – SD:s skyltfönster?

september 19, 2008

Enligt en kommunal opinionsundersökning beställd av Landskrona Posten skulle var tredje SD-väljare 2006 i dag överge partiet från 22,3 procent till endast 14,8 procents stöd. Det är sensationssiffror som går tvärtemot rikstrenden och jag är övertygad om att Landskrona utgör ett viktigt skyltfönster inför valet 2010 till samtliga etablerade riksdagspartiet. Det går att undvika parlamentariskt SD-inflytande men bara genom att först ge dem debattinflytande.

Först och främst är jag inte helt övertygad om att alla svarar ärligt i en opinionsundersökning då det fortfarande inte anses vara helt rumsrent att rösta på Sverigedemokraterna. Många gör det för att visa missnöje mot etablerade partier, andra för att de inte känner sig politiskt hemma någonstans och somliga för att kanalisera sitt vrede över att ingen löser problemen i deras vardag. Samtidigt är lokala undersökningar mer statistiskt osäkra och svåra att på ett fullt trovärdigt sätt utföra. Därför tror jag man ska vara något kritisk.

Samtidigt är jag övertygad om att det går att utläsa en trend i undersökningen. I valet 2006 tillsatte Sverigedemokraterna 12 (!) mandat i Landskronas kommunfullmäktige och vi som bor i kommunens närområde och prenumerar på Helsingborgs Dagblad/Landskrona Posten har tagit del av politiska förslag, utspel och aktiva debattinlägg från SD. Det har naturligtvis varit föga imponerande och inga realistiska lösningar har kunnat presenterats. Bara tomma utspel om ”fler resurser”, ”utreda möjligheter” eller plakatpolitik utan egna konkreta idéer. För hela listan, besök deras hemsida. I takt med detta har också väljarsympatierna troligen sjunkit.

Dessutom går det något bättre för Landskrona med företagsetableringar som skapar framtidstro i staden med dess centrala gyllene läge mitt i Öresundsregionen. Det har säkert också bidragit till minskat missnöje bland väljarna. Allt detta säger oss att lösningen på Sverigedemokraterna stavas Sverigedemokraterna genom att våga låta dem få debattutrymme. Det är först då väljarna kan dra sina egna ärliga slutsatser och domen är inte vacker i Landskrona med ett ras på var tredje väljare.

Låt Landskrona bli SD:s skyltfönster!