Posts Tagged ‘Norrköping’

Tack Socialdemokraterna i Norrköping

april 23, 2013

Oviljan att förnya den egna politiken, det egna partiet och inte längre bejaka samhällsutvecklingen för att kunna leda den är huvudförklaringar till varför Socialdemokraterna gör sina sämst val i modern tid. Därför är dagens besked från S i Norrköping att ersätta första maj-tåget med Amy Diamond ett symboliskt beslut i rätt riktning som kan förändra bilden av ett parti som lever kvar i det förflutna. Ett parti som kanske kan börja längta framåt, som värnar tjänste- och kunskapssamhället och är modernt i sitt sätt att uttrycka sitt engagemang för ett bättre Sverige. Kanske skulle det också kunna bidra till politisk förnyelse.

Det tråkiga är att beslutet kommer 20 år för sent och att det bara är fattat på lokal nivå för en enda stad. Trots att rapporterna från media duggar tätt varje år om allt glesare första maj-tåg och att ingen längre känner igen sig i fenomenet att demonstrera mot samhällsutveckling eller att sjunga Internationalen som spridit skräck hos miljontals förtryckta i kommunistdiktaturer, så fortsätter det. Röda fanor, banderoller med budskap från 60-talets verklighet och en längtan tillbaka till ett Sverige som inte längre finns. Frågan är hur många och vilka som känner igen sig i ett sådant parti.

Ett stort tack till Socialdemokraterna i Norrköping för dagens kloka beslut. Ett bättre och mer relevant oppositionsparti gör Alliansen och framförallt Sverige bättre. Det är välkommet ifall så många som möjligt bidrar till en samhällsdebatt som handlar om hur vi kan göra framtidens Sverige ännu bättre genom att börja leva i verkligheten istället för att motverka den. Kanske kan framtida S-kongresser handla om vilken del av partiet som presenterar de mest visionära och tillväxtfrämjande förslagen? Det vore definitivt bättre än att 2013, mer än 20 år efter att Sovjetunionen brutit samman och planekonomins konsekvenser blivit vida kända, handla om huruvida vinst över huvud taget ska få finnas eller inte.

Jag tror trots allt inte att Amy Diamond ställer upp gratis på 1 maj. Det gäller nog för fler i det moderna Sverige.

Annonser