Posts Tagged ‘Landskrona’

Landskrona – SD:s skyltfönster?

september 19, 2008

Enligt en kommunal opinionsundersökning beställd av Landskrona Posten skulle var tredje SD-väljare 2006 i dag överge partiet från 22,3 procent till endast 14,8 procents stöd. Det är sensationssiffror som går tvärtemot rikstrenden och jag är övertygad om att Landskrona utgör ett viktigt skyltfönster inför valet 2010 till samtliga etablerade riksdagspartiet. Det går att undvika parlamentariskt SD-inflytande men bara genom att först ge dem debattinflytande.

Först och främst är jag inte helt övertygad om att alla svarar ärligt i en opinionsundersökning då det fortfarande inte anses vara helt rumsrent att rösta på Sverigedemokraterna. Många gör det för att visa missnöje mot etablerade partier, andra för att de inte känner sig politiskt hemma någonstans och somliga för att kanalisera sitt vrede över att ingen löser problemen i deras vardag. Samtidigt är lokala undersökningar mer statistiskt osäkra och svåra att på ett fullt trovärdigt sätt utföra. Därför tror jag man ska vara något kritisk.

Samtidigt är jag övertygad om att det går att utläsa en trend i undersökningen. I valet 2006 tillsatte Sverigedemokraterna 12 (!) mandat i Landskronas kommunfullmäktige och vi som bor i kommunens närområde och prenumerar på Helsingborgs Dagblad/Landskrona Posten har tagit del av politiska förslag, utspel och aktiva debattinlägg från SD. Det har naturligtvis varit föga imponerande och inga realistiska lösningar har kunnat presenterats. Bara tomma utspel om ”fler resurser”, ”utreda möjligheter” eller plakatpolitik utan egna konkreta idéer. För hela listan, besök deras hemsida. I takt med detta har också väljarsympatierna troligen sjunkit.

Dessutom går det något bättre för Landskrona med företagsetableringar som skapar framtidstro i staden med dess centrala gyllene läge mitt i Öresundsregionen. Det har säkert också bidragit till minskat missnöje bland väljarna. Allt detta säger oss att lösningen på Sverigedemokraterna stavas Sverigedemokraterna genom att våga låta dem få debattutrymme. Det är först då väljarna kan dra sina egna ärliga slutsatser och domen är inte vacker i Landskrona med ett ras på var tredje väljare.

Låt Landskrona bli SD:s skyltfönster!

Annonser