Posts Tagged ‘kommun’

Kommun, region och stat

januari 28, 2009

I dagens DN Debatt förkunnas att regeringen tar viktiga steg för att flytta ned makten så nära medborgarna som möjligt genom att öppna upp för regioner. Det är både glädjande, välkomnande och politiskt viktigt. Debatten om centralisering kontra decentralisering har länge rasat inom samtliga partier men i grunden måste vi enas kring att dagens regionförsök bör permanteras. Ett av mina första anföranden vid moderaternas partistämma handlade om detta och jag har själv påtalat vikten av det till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Det finns en naturlig sammanslutning av människor som i grunden vill fatta beslut om frågor i deras närområde. Vem känner skåningar, västgötar, gotlänningar eller halläningar bäst? De själva eller Stockholmsbaserad politik? I grunden måste makt flyttas nedåt, inte uppåt. Så många beslut som möjligt ska kunna fattas där det händer och där besluten gör störst skillnad. Medan vissa gränsöverskridande miljö- och handelsfrågor löses på EU-nivå så löses andra sjukvårds- och utvecklingsfrågor på regionnivå. Det är dags att börja slå fast kommun, region och stat inför framtiden.

Annonser