Posts Tagged ‘Föregångsland’

VBD: Integration i föregångslandet Sverige

april 20, 2010

Veckans bloggdebatt bjuder på ett integrationstema och som boende mitt bland sverigedemokrater i vackra Skåne bidrar jag gärna med egna perspektiv i denna viktiga ödesfråga för Sverige. Vårt land håller inte längre samman men det finns inget egenvärde av ett sammanhållande land. Precis tvärtom är jag övertygad om att mångfald berikar och att olikheter ger en fantastisk smältdeg av kulturer, idéer och bakgrunder som tillsammans lägger grund för det framtida föregångslandet Sverige. Däremot är det allvarligt fel när gemensamma lagar inte efterföljs och att omfattande utanförskap på arbetsmarknaden leder till socialt utanförskap som leder till kriminalitet, brottslighet och social utslagning.

Därför måste utmaningarna för integrationspolitiken flytta perspektiv från att inkludera alla enligt ett visst mönster på ett visst sätt till att faktiskt handla om något så enkelt som att göra rätt för sig och följa svenska lagar. Jag kan inte se hur någon ska ha några synpunkter på varandras vardag och hur liv ska levas så länge någon gör rätt för sig på arbetsmarknaden, inte lever på någon annans bekostnad och följer svensk lag. Givetvis går det att ha åsikter om det och en vilja att förändra opinionen men att politiskt påtvinga ett visst levnadsmönster såsom vissa unkna krafter vill är för mig helt obegripligt.

Vad som var svenskt i går är det inte i dag och kommer inte att vara det i morgon. Därför måste allting koka ned till arbete, arbete och arbete. Det är bara genom att arbeta, bidra till sig själv och andra och inkluderas på arbetsmarknaden som vi på allvar kan skapa ett föregångsland som håller ihop men som inte är likadant överallt. Allt annat leder fel. Visa mig din arbetsmarknadspolitik och jag ska visa dig ett värdigt land för integration. Resten är inget annat än gammal vanlig kollektivism där andra liv ska styras på visst sätt enligt ett visst mönster.

Bloggare: Kent Persson, Peter Soilander, moderata perspektiv.

Annonser