Archive for oktober, 2010

Tillbaka till framtiden

oktober 6, 2010

Miljöpartiet är valets stora förlorande vinnare. Trots att partiledningens mål om att nå 10 procent av rösterna aldrig uppnåddes så ökar partiet markant och blir riksdagens tredje största parti. Förvisso helt på bekostnad av socialdemokraterna eftersom ambitionen att vinna över borgerliga mitten-väljare helt gick om intet. Ett fortsatt rödgrönt samarbete kommer sannolikt innebära jackpot för miljöpartiet då många socialdemokratiska väljare inte alls är bekväma med detta. Samtidigt är jag orolig; den ideologiska striden om framtidens miljöpolitik är långt ifrån vunnen och det är helt avgörande att ta den politiska striden kommande fyra år.

Framtidens politik formas i dag och det är i dag vi beslutar om framtidens Sverige. Sådan är den politiska logiken. Om framtidens miljöpolitik förutsätter tillväxt, marknadsekonomi och öppenhet eller om den, som miljöpartiet vill, ska vila på misstro mot företagande och tillväxt som en del av lösningen, spelar roll. Att Moderaterna utsett duktiga Sofia Arkelsten till ny partisekreterare är helt rätt. Att Moderata Ungdomsförbundet står inför en förbundsstämma i november med många kandidater som kan miljöfrågorna är helt rätt. Att alliansens jobbmanifest har en tydlig miljöprofil är helt rätt inför regeringsarbetet.

Nu återstår det att göra jobbet; att gå upp på morgonen, ta debatten om miljö- och klimatfrågorna. Det kan inte Fredrik Reinfeldt ensam göra. Det måste alla göra. På samma sätt som 90-talets MUF:are vann strider mot TV-, radio- och skolmonopolen eller som 00-talets MUF:are besegrade globaliseringsmotståndarna måste 10-talets MUF:are vinna miljöstriden och sätta agendan hos unga människor. Allt annat leder tillbaka i tiden med mindre tillväxt, mindre utveckling, mindre företagande och mer miljöpartiet.

Annonser

Därför var valsegern viktig

oktober 6, 2010

Moderaterna gjorde sitt bästa valresultat sedan den allmänna rösträttens införande och Sverige har en omvald borgerlig regering för första gången någonsin i modern tid. Det är historiskt, magiskt och alldeles underbart. Därför var valsegern viktig:

  • Sverige är ett borgerligt land. Länge har den mentala bilden av Sverige varit världens enda demokratiska enpartistat. I 65 av 78 år har landets styrts av socialdemokrater och ett likhetstecken har satts mellan partiet och staten. Så är det inte längre. Kommande fyra år innebär en fantastiskt möjlighet att vädra ut resterna av den gamla enpartistaten både vad gäller tjänstemän på statliga institutioner och inte minst i den mentala bilden både hos oss själva och i omvärlden. Valet 2010 var ett ödesval och vi vann det.
  • EU:s bästa statsfinanser äventyras inte. Den ekonomiska krisen är ännu inte helt över och med tanke på alla stimulanspaket världen över kan vi kallt räkna med ny turbulens. Då står Sverige starkt och ingen rödgrön regering som vill spendera sig ur krisen (!) kom till makten som skulle urholka finanserna med Lars Ohly som finansminister.
  • Jobben blir fler. Allianssegern är ett kvitto från svenska folket på ett starkt stöd för sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare samtidigt som bidragen stramas åt. En aktiv arbetsmarknadspolitik som sätter fler i arbete får fortsätta i fyra år till. Det säkrar jobben och framtiden för ett land vars generösa välfärd direkt är beroende av hög sysselsättning.
  • Rättvisorna ökar. Det är rättvist att det ska löna sig mer att arbeta. Det är rättvist att prioritera en aktiv arbetsmarknadspolitik före generösa bidrag utan eftertanke. Det är rättvist att fler får behålla mer och att välfärdskakan växer som sedan ska fördelas till de som verkligen är i behov av den. Det är rättvist att miljö- och klimatpolitiken präglas av realistisk politik istället för retorik. Det är rättvist att svensk utrikespolitik är aktiv och inte passiv. Det är rättvist att biståndspengar går till rätt saker och rätt länder. Det är rättvist att skolan reformeras till det bättre med ökad valfrihet och skärpta kunskapskrav. Det är rättvist att tillgängligheten i vården prioriteras. Så fortsätter det. Sverige blir ett allt mer rättvist land att leva i.
  • Framtiden blir ljusare för Sveriges unga. Moderata Ungdomsförbundet bedrev den bästa valkampanjen någonsin och värvade 3 500 medlemmar, vilket motsvarar ett helt Grön Ungdom. Vi gjorde det eftersom vi gick till val på en tydlig framtidspolitik med skarpa förslag för ett Sverige som aldrig står still utan befinner sig i ständig rörelse och kan möta framtidens utmaningar. Nu blir alliansens jobbmanifest verklighet och det är Sveriges unga som är i störst behov av arbetslinjen och starka offentliga finanser eftersom det är vi som i framtiden ska betala välfärden.