Sverigedemokraterna är socialister

Granskningen av Sverigedemokraternas ekonomiska politik av Svenskt Näringsliv är faktiskt riktigt underhållande. Jag är inte helt säker på att den är 100 procent överensstämmande och rättvis eftersom partiet ännu inte lagt sitt fullständiga program inför valdagen. Däremot räcker det med att bara se till grundläggande inslag i deras syn på tillväxt, handel och ekonomi för att kunna dra slutsatsen att partiet sitter i samma båt som vilket annat socialistiskt parti som helst. Det är samma gamla vänsterpolitik all over again med en övertro på staten och obefintlig tilltro till människor.

På deras hemsida går det bl.a. att läsa att ”Tillväxt får inte ske på bekostnad av folkhälsa, miljö eller nationellt självbestämmande” samt ”Globaliseringen och multinationella företags spelregler behöver regleras” samt ”Ett slopande av alla former av skydd för den inhemska produktionen är dock att gå för långt” samt ”riva upp de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring” samt ”Nej till EU” samt ”Marknaden kan inte garantera att hela Sverige får leva” osv. osv. osv.

Ett svenskt riksdagsval är inte SM i social ingenjörskonst. Ett svenskt riksdagsval är ett val mellan olika idéer om framtidens Sverige och på vilka värden vårt land ska vila på. Såväl i den ekonomiska politiken som i övrigt. Därför är Sverigedemokraternas planekonomiska tänkande med en syn på människor som en belastning istället för en tillgång utifrån ett systemperspektiv inget annat än en unken vänsterpolitik. Byt ut invandrare mot överklass så kan Åkesson och Ohly bilda ett eget gemensamt parti. Kollektivismen där människor kategoriseras i grupper för att sedan ställas mot varandra är lika orättvis som felaktig.

Jag är stolt över att Moderata Ungdomsförbundet och moderaterna är individualistiska frihetsrörelser som alltid värnar den enskilda människan – oavsett bakgrund, inkomst eller intresse. Att marknadsekonomi genererar mest välstånd och möjliggör för miljontals människor i vårt land att få vardagen att gå ihop ser jag som en stor bonus men ärligt talat så är den rättvisa som en fri ekonomi vilar på mest värd av allt. Då kvittar det hur många miljarder som det tjafsas om mellan SD och Svenskt Näringsliv. Hur än SD försöker ratta och mickla i sitt folkhemssystem så är det och förblir det högst orättvist och unket.

Andra bloggare: Wendt, guero, På väg mot riksdagen, SD Fakta, Klartexten, Generation Y, Böhlmark, Kent.

Media: DN, Nyheter24.

Annonser

18 svar to “Sverigedemokraterna är socialister”

 1. Siv Says:

  Läs här!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/svenskt-naeringslivs-chefsekonom-raeknade-fel-med-1000-procent-392559

 2. Magnus Ehrencrona, riksdagskandidat MP Says:

  Det är i själva verket en stark värdekonservativ värdegrund som SD har, vilket mycket väl kan slå ut KD ur Riksdagen!

  Du kanske skulle studera vilken massiv M-bakgrund partitoppen inom SD har? :)

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sds-partitopp-hamtas-fran-m_4428903.svd

 3. André Assarsson Says:

  Magnus,

  Vilken partipolitisk bakgrund Sverigedemokrater har är inget annat än dålig guilt-by-association-argumentation. Var människor började sin politiska bana behöver inte säga något om dessa människors nuvarande åsikter.

  Dessutom borde rimligen den egna politiken granskas som partiet går till val på. I den framgår det med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna är ett socialistiskt parti. Du får gärna argumentera – i sak – för motsatsen om du är av uppfattningen att det är ett ”värdekonservativt parti”.

 4. André Assarsson Says:

  Magnus,

  Dessutom är det stor humor att miljöpartiets gruppledare i den kommun där socialdemokraternas f.d. kommunalråd numera är ledande företrädare för miljöpartiet i Helsingborg uttalar sig om olika företrädares bakgrund. Är en röst på MP i Helsingborg en röst på socialdemokratisk politik?

 5. Martin Tunström Says:

  Det där med ideologigenomgång, där de tre klassiska ideologierna presenteras, förefaller inte vara en del av MUF Helsingborgs kursverksamhet när man läser i det ovanstående blogginlägget att SD skulle vara socialister. Du kanske skulle ta och sätta dig in vad socialism är innan du uttalar dig André. Nu känns det mest som att du använder begreppet som ett skällsord. (Vilket för övrigt Sverigedemokraterna också gör mot politiska antagonister) Sedan går det att hitta en hel del realpolitiska ståndpunkter och uttalanden i sverigedemokraternas tidigare handlingsprogram

  “Sverigedemokraterna vill införa ett system med skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Systemet kan utformas liknande det som finns i Finland och som fungerar mycket bra där.”
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “Öka inslaget av privat verksamhet i den offentliga sektorn. Privata alternativ är i de flesta fall mer effektiva än offentlig drift. Många undersökningar visar att privat vård har mer nöjda patienter än offentlig.“
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “Arbetsrättslagarna bör revideras. Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet så att facket fått alltför stort inflytande.“
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “Lagen om anställningsskydd (LAS) låser många gånger fast människor i arbeten som de inte trivs med eller passar för. […] Om det blir mindre komplicerat än idag för arbetsgivarna att säga upp personer kommer också fler företag att våga nyanställa och fler människor att bli anställda.”
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “Medbestämmandelagen (MBL) bör ersättas av en tvingande skyldighet för arbetsgivaren att i god tid informera de anställda om planerade förändringar.”
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “Genom ett kraftigt höjt grundavdrag på arbetsinkomster blir det intressant att jobba istället för att leva på bidrag. Även lågavlönade jobb blir på detta sätt möjliga att utföra utan skattefusk. Dessutom skapas förutsättningar för att de som så önskar, i större utsträckning än idag, kunna vara hemma och fostra sina barn.”
  – Ur Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram för åren 2006 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006.

  “I det längre perspektivet behöver det inte finnas några motsättningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen.”
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

  “Äganderätten, rätten till fri prissättning samt rätten att ingå avtal är centrala delar av en fungerande ekonomi och ska skyddas i lag.”
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

  “Det finns ett egenvärde i ett lägre skattetryck, eftersom det ger människor mer valfrihet i sina liv. Dessutom kan vi inte ha ett skattetryck som är avsevärt högre än vår omedelbara omvärld, eftersom det innebär att Sverige och svenskarna missgynnas i strävan efter tillväxt, ägande och välfärd.”
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

  “Förmögenhetsskatten missgynnar svenskt ägande och leder till ökat utländskt ägande av svenskt näringsliv och måste därför slopas.”
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

  “Generellt sett utgör skatt på egendom en kränkning av äganderätten.“
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

  “Utdelningsskatt och reavinstskatt missgynnar svenskt ägande, är tillväxthämmande och ska därför avvecklas. Tillika hämmar reavinstskatten rörligheten av kapital på marknaden.”
  – Ur Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram för åren 2004 – 2009. Numera ett s.k. idédokument.
  Källa: Sverigedemokraternas samhällsekonomiska handlingsprogram antaget vid Riksårsmötet den 9 maj 2004. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.

 6. Magnus Ehrencrona, riksdagskandidat MP Says:

  Ditt sätt att etikettera partier är högst tveksam att överhuvudtaget ta på allvar, när du återkommande tycks tillskriva MP kulören ”brun”.

  Du får väldigt gärna konkretisera hur socialismen kommer till uttryck i SD:s djupt konservativa ”kyrkopolitiska manifest” senaste 3 valen 2001, 2005, 2009? :)
  Enligt mitt synsätt ligger tankegodset i kyrkopolitiken till grund för rätt mycket av deras politik eftersom SD har som uttalat mål ”att svenska kyrkan återigen skall bli en statskyrka”

  ”Ledande företrädare” förbehåller vi oss för övrigt rätten att själva utse inom partiet, och vi utsåg nyligen 2 språkrör lokalt (ingen av dem har varit kommunalråd för annat parti).
  Länk: http://hd.se/helsingborg/2010/03/15/premiar-for-sprakror-i/

 7. André Assarsson Says:

  Martin,

  Look who’s talking. En SSU:are vill diskutera ideologi är ungefär som en blind ornitolog som vill prata fåglar. Det råder inte precis idémässig högkonjunktur i ert ungdomsförbund. Kul att du, inte helt oväntat, verkar vara intresserad av att diskutera Sverigedemokraternas politik.

  Socialism är en ideologi som vi MUF:are mycket väl känner till. Eftersom socialism – till skillnad från liberalism – tillhör en av kollektivismens avarter kan vi enkelt konstatera att redan där börjar grundläggande likheter. I socialismen är det klasslösheten som enar kring staten som omfattande samlande organ och hos SD är det nationalstaten. Hos båda sätts alltid systemet före människan. Hos båda finna inga individer – utan olika grupper. Hos båda finns ett blandekonomiskt och ibland rentav planekonomiskt synsätt på ekonomi.

  Det är ingen slump att SD är stolta över ”det gamla folkhemmet” som socialdemokraterna byggde upp. Det är samma gamla socialism. Det är ingen slump att det funnits nationalsocialister i SD sedan tidigare eftersom partiet en gång är sprunget ur liknande ideologiska rötter. Det är ingen slump att en majoritet av tidigare partipolitiska väljare strömmar går från socialdemokraterna – till sverigedemokraterna. Många känner igen sig i Per-Albin Hanssons folkhemsbygge.

  Givetvis finns det inslag av privata alternativ även i deras politik på samma sätt som nationalsocialisterna i Tyskland införde den s.k, statskapitalismen. Det frångår inte det faktum vilken ideologisk kärna partiet är hemmahörande. Du kanske är av uppfattningen att SD är ett borgerligt individualistiskt högerparti sprunget ur någon form av liberal kärna? Jag skulle bra gärna vilja höra hur du skulle få ihop det – trots ABF-kurser.

  Socialismen och nationalsocialismen står i direkt konflikt med den individualism som vi i Moderata Ungdomsförbundet företräder. Det känns betydligt bättre inför den fortsatta kampen mot socialister i alla partier!

 8. Glenn Says:

  Friheten att välja… Det kom en undersökning nu i veckan om att det inte blivit billigare sedan Apoteken har privatiserats. Väldigt konstigt tycker kanske någon oinvigd person. Det är dock bara att jämföra med Norge. Där har medicinen blivit flerfaldigt dyrare sedan privatiseringen.
  När det gäller privatiseringen av bilbesiktningen är det likadant. I en radiointervju medhöll ministern att det kommer att bli dyrare för individen ” men det ökar tillgängligheten” som hon uttryckte det. Vem i detta land tycker att det har varit svårt att kunna få sin bil besiktigad ?
  Vill bara ge några exempel utöver alla andra att ”friheten” att välja inte innebär att det varken blir billigare eller bättre för individen.
  Mvh Glenn

 9. André Assarsson Says:

  Magnus,

  Ja, miljöpartiet är defintivt ett både rött och brunt parti. Läs mer om det på http://www.muf.se/download/document/220/MUF%20-%20Den%20politiska%20vattenmelonen%20slutversion.pdf

  Ja, ”ledande företrädare” får väl ändå en person som sitter i kommunfullmäktige sägas vara med tanke på MP:s minst sagt begränsade antalet platser där. Om ni hade 20 mandat hade jag kunnat köpa det men Erik Persson är trots allt en av extremt få som över huvud taget kan utöva ett reellt parlamentariskt inflytande lokalt i kommunen.

 10. Martin Tunström Says:

  André,

  För din information kan jag berätta att SSU sedan länge har ideologigenomgångar vid våra kurser. De förmedlas både av distrikten (SSU1, SSU2 och SSU3) och av förbundet. (Bommersvik) Att du inte är väl medveten om detta är ju inte så konstigt då du har närmast en förgrovad bild av SSU. Ditt blogginlägg om SSU för en tid sedan då du förmedlade budskapet om att min SSU-kommunen skulle ha en bil till ett värde av en halv miljon är ju ett direkt utslag för detta. Kollat upp bilregistret än? Tror inte det. Sedan behöver väl jag inte påminna dig om att undertecknad haft ideologiska debatter i Helsingborgs Dagblad (HD) med anarkokapitalisten, och f.d. MUF.aren, Christoffer Hellström rörande äganderätten/naturrätten mm. Har faktiskt aldrig sett dig föra den typen av debatter. Då har det mest handlat om realpolitiska ståndpunkter. (LAS, kommunalskatten m.m.) Så jag ska snacka!

  Du gör det sedan väldigt enkelt för dig när du betecknar alla typer av rörelser, organisationer och partier som använder sig av kollektiva analysmetoder för socialistiska. Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga rörelser har tex. inte jämlikhetstanken i förgrunden vilket utgör själva kärnan i socialismens om man är något sådär beläst i ämnet socialism. [Statsvetenskapligt lexikon, av Kjell Goldmann, Mogens pedersen och Øyvind Østerud (red), utgiven av Universitetsförlaget, Stockholm] Det är som att säga att bara för du och jag är människor likt Adolf Hitler och Josef Stalin så är vi samma människotyp som de två diktatorerna. Men visst, har man en så bred tolkning av socialismen kan man applicera detsamma vid liberalismen och förstå varför anarkokapitalister och nattväktarstatsanhängare betraktar er i Moderata ungdomsförbundet (MUF) som kollektivister och socialdemokrater light. Då är ju inte steget långt från att även betrakta er som socialister. Logikens triumf över vettet så att säga.

  Sedan pläderar inte Sverigedemokraterna för ett planekonomisk system. Om du faktiskt tog dig tiden att läsa igenom de citat där jag klart och tydligt anger källa så ser du att Sverigedemokraterna med de skrivningarna stod till höger om de nya moderaterna. Smaka bara på skrivningar som “Generellt sett utgör skatt på egendom en kränkning av äganderätten.“ eller varför inte: ”Privata alternativ är i de flesta fall mer effektiva än offentlig drift.” Inte ens Moderaterna går idag ut med den typen av skrivningar, istället för att se driftformen menar man att det är innehållet som är det viktigast, väldigt liberalt synsätt.

  Att sedan Sverigedemokraterna vurmar för begrepp som folkhemmet är ju inte så märkligt med tanke på att man ser begreppet ur ett etnocentriskt perspektiv. Alltså, man har befolkningssammansättningen i Sverige under 30, 40 och 50-talen i åtanke. Inte är det de socialistiska formuleringarna i Per Albins folkhemsstal. Allt detta ger ju en fingervisning att du är dåligt påläst vad sverigedemokraterna är för parti. Sedan bör du inte tala om väljarströmmar när många av företrädarna för samma parti kommer från de borgerliga partierna. Richard Jomshof har ju tex. en bakgrund i MUF Helsingborg. Med tanke på att företrädare för olika politiska partier är mer medveten om sitt eget partis görande och låtande än väljarna så bör du vara försiktig när du gör antagande kring SD.

  När det sedan gäller privata inslag så är de betydligt mer utmärkande i SDs ekonomiska handlingsprogram än vad de statliga dito är. Vad sedan gäller det nationalsocialistiska Tyskland tillämpade man planekonomiska instrument som ett ledd att ställa om landet mot att klara krigets påfrestningar. Detta gjorde även USA och Storbritannien. Om du sedan vill kalla det för statskapitalism står dig fritt.

  När vi ändå är inne på Tredje riket kan det vara värt att påpeka att mellan den 20 – 27 mars 1941 tecknade t.ex. den privata kemijätten IG Farben och SS ett avtal rörande slavkraft för uppförandet av IG Farbens fabrik för framställningen syntetisk bensin och gummi i polska Schlesien. [Hitler & IG Farben – En skildring av alliansen mellan den tyska krigsmakten och den multinationella kemijätten (1978, Stockholm), av Joseph Borkin, jurist. Utgiven av Tiden förlag. (s. 155) ] Ersättningen till SS uppgick till fyra riksmark för skolad arbetskraft , tre riksmark för grovarbetare och en och en halv riksmark för barnarbetare. [Ibid.] Problem uppstod dock vid leveransen av arbetskraften och IG Farben beslutade sig därför för att bygga ett eget koncentrationsläger till en beräknad kostnad på fem miljoner riksmark. [Ibid.] Ett annat exempel på samarbetet mellan ett privatägd företag och den nationalsocialistiska regimen var industriföretaget Krupp. Företaget hade för avsikt att uppföra en fabrik utanför Auschwitz, det s.k. Berthawerk. Men då man från Krupps sida ansåg att Karl Otto Sauer, chefen för tekniska byrån vid Speers ministerium, försenade projektet vände sig därför Alfried Krupp von Bohlen und Halbach personligen direkt till Adolf Hitler för att påskynda ärendet. [Krupp – En vapendynasti 1587 – 1968 (1969, Halmstad), av William Manchester. Utgiven av Wahlström & Widstrand. (s. 336)] Hitler beslutade också vid ett sammanträde den 8 augusti att fabriken skulle byggas och att Speers ministerium skulle “ge mr Krupp all den hjälp han kunde behöva” som Sauer vittnad om Nürnbergrättgången. [Ibid]

  Sedan har jag inte påstått att SD skulle vara ett ”borgerligt individualistiskt högerparti sprunget ur någon form av liberal kärna”. Använder du alltid straw man-argumentation?

 11. Magnus Ehrencrona, riksdagskandidat MP Says:

  Det största provet på vem som är brun eller ej kommer i händelse av att SD kommer in i riksdagen. Kommer regeringen Reinfeldt avgå ifall allians för Sverige har färre än 175 mandat bakom sig, även om ni samlar några enstaka mandat mer än vi röd-gröna?

 12. kalle008 Says:

  Avhånandet av SDs hemsida kan enklast genomskådas om man vänder på påståendena. Så här, till exempel:

  På vems hemsida skulle det kunna stå? Alliansens?
  ———————————————————-

  ”Tillväxt må ske på bekostnad av folkhälsa, miljö och nationellt självbestämmande”

  ”Globaliseringen och multinationella företags behöver inte regleras av svensk lag”

  ”Vi vill slopa alla former av skydd för den inhemska produktionen ”

  ”Det är marknaden som garanterar att hela Sverige får leva”

  ————————————————-

  Och skulle man kunna skriva

  ”Arbetskraftsinvandring ska få ske utan att man tar hänsyn till den svenska befolkningens sysselsättningsgrad”

  Undrar jag?

 13. kalle008 Says:

  @ Ehrencrona

  SD har många i toppen som har lämnat M och gått till SD.

  Hur det kan vara ett tecken på att SD är högerinriktat kan jag inte förstå – man har ju tvärtom LÄMNAT moderaterna!

 14. hansåke Says:

  Sverigedemokraterna tycks ju ge en stolt syn på att vara svensk! och ha fina värderingar gällande Sveriges välfärd?

 15. Elvis Says:

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 16. sendbadnet.com Says:

  I was recommended this website by way of my cousin.

  I’m no longer certain whether or not this put up is

  written by way of him as no one else understand

  such precise

  approximately my difficulty. You’re wonderful!

  Thanks!

 17. Digg.com Says:

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a

  acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear

  concept

 18. torrevieja heated pool Says:

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the
  screen in Opera. I’m not sure if this is a

  format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get

  the issue solved soon. Kudos

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: