Archive for augusti, 2009

Ekonomi är förutsättning för bra miljö

augusti 27, 2009

I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad/Landskrona Posten/Nordvästra Skånes Tidningar med en replik till en Stig Broqvist som vill införa köpstopp med hänvisning till miljön. Läs min replik här eller enligt nedan:

Replik till Stig Broqvist med rubriken: ”Miljö och behov före pengar”, 24/8.
När Stig Broqvist vill att vi ska minska vår konsumtion och införa köpstopp blundar han för alla de konsekvenser det skulle innebära för vårt välstånd och levnadsstandard. Det kan finnas ideologiska skäl att sluta köpa saker och börja bruka sin egen jord men att låtsas som att det inte får konsekvenser är antingen naivt eller intellektuellt ohederligt. Broqvists argumentation för ”miljö och behov före pengar” hör hemma i sagornas värld eftersom verkligheten säger att miljöförbättringar också är den logiska följden av ökad ekonomisk tillväxt. Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade med närmare 9 procent mellan 1990 och 2006. Detta samtidigt som ekonomin under samma period växte med 44 procent, enligt eurostat.

Vad Broqvist missar är att shopping, handel och konsumentmakt är förutsättningar för att klara miljön eftersom ny teknik, ökad medvetenhet och mer resurser möjliggör det som jordens fattiga bara kan drömma om. Om Broqvist hade rätt så skulle miljön ha varit som allra bäst som det var i Sverige för hundratals år sedan eller som det är i dag i många av världens absolut fattigaste länder. Det stämmer inte. Låt oss aldrig bli så bortskämda att vi tar allting vi har för givet och börjar romantiserar länder och beteende som leder till att kamp för mat för dagen blir långt mer prioriterat än vårt klimat den viktiga miljön.

André Assarsson
1:e vice förbundsordförande
Moderata Ungdomsförbundet
Annonser

”Jag står för varje siffra jag skrivit”

augusti 26, 2009

Utdrag ur dagens Helsingborgs Dagblad/NST/Landskrona Posten:

Moderaten André Assarsson anser att HD/NST:s granskning av statistiken för ungdomsarbetslösheten är missvisande och att EU:s definition är mer rättvisande.

DEBATT. Artikeln i HD/NST20/8 med rubriken: ”Politiska intressen blåser upp ungdomsarbetslösheten” är en välkommande granskning men missar helt att regeringens nya definition av arbetslöshet återspeglar verkligheten bättre än den förra.

Jag tillhör en av de flitiga debattörerna på debattsidan som nämns i artikeln och som vice förbundsordförande för Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund är bekämpning av ungdomsarbetslöshet en hjärtefråga och jag står för varje siffra jag skrivit. Vi moderater kritiserade nämligen den förra socialdemokratiska regeringen inför valet 2006 för försköning av siffrorna genom att bland annat inte räkna in ungdomar som studerar på heltid men som söker jobb på deltid. När socialdemokraterna talade om sex procent pratade vi moderater, med all rätt, om en betydligt högre siffra upp emot 20 procent.  Efter maktskiftet ändrade regeringen arbetslöshetsstatistiken till en EU-anpassning och den nya definitionen är betydligt mer rättvisande.

Det är ofrånkomligt att alldeles för många ungdomar i Sverige vill ha arbete och söker arbete men aldrig får chansen att göra rätt för sig på arbetsmarknaden. Själv känner jag många både på gymnasiet och på Campus Helsingborg som studerar enbart för att kunna försörja sig och slippa leva på bidrag men vill i själva verket jobba. Varför skulle inte dessa räknas in i statistiken? Bara för att ungdomar 15-24 år i många fall kan försörjas av sina föräldrar är det väl inget skäl att inte ta deras situation på lika stort allvar som andra åldersgrupper? En grundskoleelev som vill jobba extra på helger och skaffa sig viktiga arbetslivserfarenheter förtjänar ett bättre politiskt bemötande än att sorteras bort i statistiken.

När HD/NST skriver att inte ens hälften är arbetslösa på riktigt så stämmer inte detta eftersom regeringens och EU:s definition av arbetslöshet är den som gäller. Den avgör vad som är på riktigt och ger en bättre bild av verkligheten än socialdemokraternas gamla definition som bara var ett dåligt sätt att försöka dölja ett politiskt misslyckande.

Sverige har haft en ungdomsarbetslöshet på 15-25 procent oavsett konjunkturläge i många decennier nu. När konjunkturen viker och turordningsregler varslar ut unga först, blir problemen så klart än värre. Att politiker och intresseorganisationer ägnar sig ordklyveri hjälper inte mellan en femtedel och en tredjedel av alla unga som vill göra rätt för sig men som lever i utanförskap. Varje människa som kan arbeta, vill arbeta men inte får ett arbete är ett misslyckande.

André Assarsson (M)

1:e vice förbundsordförande

Moderata Ungdomsförbundet

Läs reportrarnas svar här

”Underskatta inte konsumentmakten”

augusti 21, 2009

Utdrag ur dagens Helsingborgs Dagblad 090821:

HD090821

Statsministern har ordet

augusti 19, 2009

”Jag är inte beredd att pantsätta Sverige”

– Fredrik Reinfeldt om Saab:s svarta hål som inte får några 3 miljarder skattekronor.

HD: Återupprätta bostadsmarknaden

augusti 13, 2009

I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad på debattplats om att återupprätta bostadsmarknaden. Läs debattartikeln i sin helhet på http://hd.se/ledare/2009/08/13/aateruppraetta-bostadsmarknaden/

Återupprätta bostadsmarknaden

Skrota regleringarna, halvera byggmomsen och sluta rikta subventioner till det som inte efterfrågas, skriver André Assarsson (M).

DEBATT. Om bara några veckor börjar en ny termin vid Campus Helsingborg och till hösten väntas rekordmånga nya studenter inleda sina högre studier. Att utbilda sig handlar i grunden om att förverkliga sig själv men för många är bostadssituationen så ohållbar att självförverkligandet förblir en utopi. Därför är det hög tid att sätta konkurrens och valfrihet på den politiska dagordningen för att garantera goda förutsättningar för Helsingborg att bli en attraktiv studentstad med plats för alla.

Dagen studenter bor till större delen i lägenheter eller villor och radhus. Bara en av fem bor i studentbostäder som finns på studieorterna i Sverige. För många är en första bostad det första steget ut i vuxenlivet men bostadsbristen sätter käppar i hjulet och krossar drömmar. I en undersökning som Malmö högskola nyligen genomförde svarade 26 procent att de tackade nej till eller hoppade av utbildningar på grund av bostadsbristen. I Helsingborg är rummen på studenthemmen slut, för många är andra- och tredjehandskontakt långt borta i andra städer i bästa fall sista lösningen.

Det är hög tid att göra bokslut med en förlegad bostadspolitik som gjort livet surt för hyresgäster i allmänhet och studenter i synnerhet sedan andra världskriget. Hyresregleringar, skatter och subventioner leder till färre bostäder och fler köer. Inte några andra varor eller tjänster är så prisreglerade som hyrorna. På många orter innebär hyresregleringen att fastighetsägare som vill bygga nytt inte får ta ut den hyra som krävs för att investeringen skall vara ekonomiskt försvarbar. Skyhög byggmoms och riktade subventioner gör det ännu mer olönsamt att bygga nytt.

Det enda rätta vore att lämna ett dåligt fungerande system med subventioner och omfattande politisk styrning, till ett system där boende, byggande och bostadsfinansiering sker i enlighet med människors efterfrågan och önskemål. Genom att skrota regleringarna, halvera byggmomsen och sluta rikta subventioner till det som inte efterfrågas, skulle vi åter kunna upprätta en fungerande bostadsmarknad.

André Assarsson (M)
1:e vice förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet

Girighet och gravitation

augusti 12, 2009

Someone pointed out that blaming economic crises on ”greed” is like blaming plane crashes on gravity. Certainly planes wouldn’t crash if it wasn’t for gravity. But when thousands of planes fly millions of miles every day without crashing, explaining why a particular plane crashed because of gravity gets you nowhere. Neither does talking about ”greed,” which is constant like gravity.

Thomas Sowell.

Mitt anförande om ungdomsarbetslöshet

augusti 12, 2009

I går höll jag ett anförande i cirka en timme med tillhörande frågor om ungdomsarbetslöshet. Det presenterades både statistik kring en arbetslöshet för ungdomar mellan 15-24 år som närmar sig 30 procent, men framförallt också lösningar. Vi var totalt ett 50-tal som lyssnade och diskuterade både på plats i Helsingborg och via nätet under direktsändning. Tack alla som var med!

Se och lyssna till hela mitt anförande här.

Keep the change, Obama

augusti 11, 2009

På en helt nystartad sajt fylld av politisk propaganda för Obamaadministrationens politik i Vita Husets regi berättas det om den riktiga ”verkligheten” där ”myterna” som oppositionen sprider bemöts. Som hämtat från vilken skräckfilm som helst där staten alltid har rätt och alla andra har fel och där staten tar dina egna pengar för att övertyga dig själv om att du har fel. Rimligt. Verkligen.

Det mest bisarra citatet bjuder president Obama själv på. På sidan beskrivs det mest omfattande statliga ingreppet och politiska reglering i modern tid i form av sjukvårdspaketet där just politik tar över istället för marknad med orden: ”This isn’t about politics. This is about poeple’s lives. This is about people’s business. This is about our future”.

En sjättedel av världens största och rikaste ekonomi ska regleras av just politik med motiveringen att det inte handlar om politik. Det är inte mycket begärt att utkräva ärlighet i debatten. I det avseendet kan Obama behålla sin retorik för sig själv. Jag är inte imponerad.

Varning för Vänstern

augusti 10, 2009

I dag skriver Anders Bolling i Dagens Nyheter om den pågående lågkonjunkturen och sätter den i kontrast till historiens motsvarigheter. Det konstateras att vi som sämst kan hamna på 2005 års BNP-nivå och på längre sikt kan få det bättre än någonsin. Det är sant och tål att berättas. Vad som emellertid oroar mig är inte att vi har en djupare lågkonjunktur utan snarare på vilket sätt – om ens över huvud taget – Sverige drar lärdom av densamma.

Den pågående lågkonjunkturen beror uteslutande på en högkonjunktur där konsumtion, lån och krediter skett på bekostnad av framtida betalningar. Köpfesten måste förr eller senare betalas av någon någonstans i ekonomin eftersom allting måste gå ihop. Vilka lärdomar bör därför dras? För det första bör bankerna vara mer restriktiva med utlåning, vilket i sin tur beror på att Riksbankens styrränta varit för låg. Det skapar en ohållbar situation där banker kan få tillgång till pengar som egentligen inte borde finnas.

Glädjande nog finns det ett brett och folkligt stöd för Anders Borgs och regeringens restriktiva och ansvarstagande ekonomiska politik. Det spenderas som aldrig förr på andra sidan Atlanten, skapas rekordunderskott runtom i Europa men Alliansregeringen säger Njet åt ökade utgifter, med ökat opinionsstöd från svenska folket. Bra! Därmed har regeringens ekonomiska politik kompenserat för Riksbankens party där det varit Happy Hour 24/7 de senaste åren.

För det andra bör marknaden avregleras ytterligare. I tider av kris och krav på ekonomisk återhämtning ställs ännu större krav på naturliga omsvängningar i ekonomin där dåliga företag försvinner och bra överlever. Det som kallas för kreativ förstörelse är inget annat än svenska folkets och övriga världens vilja som får gehör genom att det som efterfrågas också produceras.

Det finns ingen anledning att tillverka dyra, miljöfarliga och förlegade bilar om ingen vill ha dessa. Det finns ingen anledning att bygga stora båtar i varvsindustrier. om detta kan göras för mindre än halva priset någon annanstans. Det finns ingen anledning för 85 procent av befolkningen att ägna sig åt jordbruk, om bara 10 procent kan göra det minst lika bra eller någon annan i världen kan sälja det till oss för ännu mindre kostnader. Så har historien varit fylld av omställningar – omställningar som inte kunnat varit möjliga i en planekonomi eller illa reglerad blandekonomi.

Det enda reella och faktiska hotet mot den svenska återhämtningen av ekonomin som jag ser det är faktiskt vänsterkartellens ekonomiska politik. Där hotar nämligen planekonomi-Ohly, slösa-Mona och höjallaskatterpåsådantsomgertillväxt-Eriksson. Med vänstern kommer den pågende baksmällan som gör att vi så sakterligen kan orka oss tillbaka till vardagen snabbt förvandlas till 5-6 flaskor återställare med party något år för att sedan hamna i djup och allvarlig kostnadskris.

Spendera, slösa och skicka pengarna överallt och till alla är vänsterns budskap. Bara det är värt en fet varningsskyllt utanför respektive partis partikanslier!

Världen blir bättre av shopping – inte sämre

augusti 8, 2009

Publicerad i dagens Helsingborgs Dagblad (ej på nätet) med tillhörande fin-fin bild på detaljhandelsbutik.

Världen blir bättre av shopping – inte sämre

Artikeln i HD, 6/8 med rubriken: ”Shoppingstopp fungerar utmärkt” är en okritisk hyllning till ett beteende som skulle leda till massarbetslöshet, fattigdom och misär för många av världens länder. Med glädjebilder, länktips och stort uppslag med HD:s klimatfamilj på Ven som infört köpstopp från och med den 1 juni vilseleds läsarna att det skulle vara bra för miljön och ekonomin om vi handlade mindre, när det i själva verket är precis tvärtom.

Det är handeln och konsumtion som skapat allt det välstånd vi ser runt omkring oss. Världen blir bättre – inte sämre. Sedan 1981 har antalet människor som lever i absolut fattigdom enligt FN:s definition minskat med 500 miljoner och har nyligen tagit sig under siffran en miljard. Samtidigt har spädbarnsdödligheten i utvecklingsländerna nästan halverats sedan 1970, något som möjliggjorts tack vare konsumtion och handel.

Men vad händer med alla fattiga människor om vi slutar handla? Hur ska de kunna ta sig ur fattigdom? Hur skaffar sig familjen i stora delar av Afrika eller Asien mat på bordet och en skälig levnadsstandard om de inte får köpa och sälja de produkter som vi en gång gjorde när vi svenskar blev rika? Hur ska vi svenskar själva ens kunna gå till några arbeten och fortsätta njuta av vår levnadsstandard om alla slutar att konsumera?

I artikeln argumenteras det också okritiskt för att fler borde sluta shoppa för klimatets skull men tror vi verkligen att någon orkar tänka på klimatet om det inte ens finns mat på bordet? Tror vi att transportsektorn ska kunna förbättras med fler och bättre klimatvänliga transporter, om folk slutar att efterfråga det? Bara genom att fler kan få råd med klimatsmart teknik kan vi på allvar minska koldioxidutsläppen i världen.

Avslutningsvis skulle vi få inte bara ett tråkigare utan också långt mycket fattigare och miljöfarligt samhälle om fler följde HD:s klimatfamiljs råd om att införa köpstopp. Min uppmaning är därför till alla att med gott samvete ta en shoppingtur i eftermiddag till cityhandeln i Helsingborg eller ut på Väla för att på så sätt också bidra till en bättre värld.

André Assarsson

1:e vice förbundsordförande
Moderata Ungdomsförbundet