Asymmetrisk information i vardagen

Häromveckan besöktes tandläkaren för första gången på många år för en rutinkontroll. Det var inget märkvärdigt med det och allting var bra men på vägen hem började jag fundera på vad besöket inneburit. Jag hade ingen aning om vad min tandläkare sysslade med under mitt besök som varade i femton minuter, vilka beslut som fattades på vilka grunder eller över huvud taget väldigt lite om mina tänder. Att en tandläkare vet betydligt mer om våra tänder än vi själva är vad ekonomer kallar för ett utslag för asymmetrisk information. Men varför reglerar staten informationsspridning i vissa fall medan det är helt fritt fram i andra?

De flesta människor vet själva betydligt mer om sina körvanor än vad bilförsäkringsbolagen gör. Låntagare vet mer om sina återbetalningsmöjligheter än vad långivarna alltid gör. Bilförsäljaren vet oftast mer om bilens faktiska skick än vad köparen gör. En arbetstagare vet mer om sin arbetsförmåga än arbetsgivaren som funderar på att anställa. Allt detta är informationsspridning som innebär för- respektive nackdelar för olika parter. För de allra flesta är detta inget problem även om det givetvis kan uppstå sådana. Att vi alla har skaffat oss olika kunskaper och specialiserat oss genom yrken och livserfarenheter är väl inget för staten att reglera – eller?

Det finns ett tydligt område där svensk lagstiftning i allmänhet och EG-lagstiftning i synnerhet är skoningslös mot just människor som drar fördel av asymmetrisk information och där alla ska regleras till samma utgångsläge. En slags lagstiftad jantelag råder mot finansvärlden där lagen tydligt förbjuder all s.k. insiderhandel. Medlemmar av en företagsstyrelse som direktörer eller ledamöter vet naturligtvis mer om lönsamheten och vinstmöjligheterna än aktieägarna men varför tillåts inte börserna själva avgöra huruvida det är rätt eller fel att dra fördel av sådan information? Så länge bedrägeri och avtalsbrott förblir straffbart borde väl finanshandlaren inte skilja sig från tandläkaren, bilförsäljaren eller arbetstagaren?

I en boken ”Insider Trading and the Stock Market” skriver ekonomiprofessor Henry Manne till och med att insiderhandel kan vara praktiskt bra och eftersträvansvärt. Det framgår att insiderhandel effektiviserar marknaden genom att information sprids ut som mer omedelbart svarar gentemot aktiepriserna. Det är ju precis detta som vi alltid annars kräver från marknaden: Ett snabbt gensvar mot verkligheten. Man skulle kunna peka på de berömda fallen om företagen Enron och WorldCom. Långt innan deras kollaps så fanns det insiders som mycket väl visste om bokföringsbedrägeriet och de andra faktorer som fanns vilka totalt inflaterade värdet på dessa företag.

Utifall att bara ett fåtal av alla Enrons och WorldComs insiders, som mycket väl visste om detta, givits möjligheten att sälja deras andelar eller sprida goda råd till placerare så hade aktieägarna lärt sig på ett betydligt tidigare stadium om företagens egentliga värde och möjligen också kunnat skydda sig själva på ett bättre sätt. Desto större ansvar som ställs på mig som placerare, tandläkarbesökare eller bilköpare desto mer information kommer jag att söka och desto snabbare svarar den mot verkligheten. Sannolikt skulle många småsparare och placerare känna obehag inför andras överlägsenhet med undermåliga kunskaper om aktiers värden att dessa skulle undvika börser med insiderhandel men då blir det en fråga om konkurrens och trovärdighet. Frågan kvarstår: vad skiljer finansvärlden från alla andra branscher där insideragerande är tillåtet?

Kanske går det att förklara med att affärer mellan fyra ögon anses inge större trovärdighet och vara mindre riskabelt och läskigt som den där stora opersonliga ”marknaden”. Vad man bör komma ihåg är att det som betraktas som ”marknaden” är helt enkelt en samling av miljontals, kanske miljarder med självständiga beslutsfattare. Ingen seriös ekonom lever med tron att marknaden är perfekt. Vad som dock är säkert är att när misstag begås eller bedragare av olika slag härjar så upptäcks dessa och straffas skoningslöst. När allt kommer omkring så var det ju trots allt inte någon myndighet, förvaltning eller annan statlig instans vars syfte är att skydda investerare som upptäckte missdåden i vare sig Enron eller WorldCom och även straffade dessa å det grövsta genom att göra dess aktier värda närmast noll – det var marknaden.

Om jag själv skulle placera investeringar på marknader där insiderhandel tillåts är tveksamt. Jag har, trots snart 300 högskolepoäng ekonomistudier vid universitet, fortfarande begränsade kunskaper och information om både branschen i stort och mina placeringar. Jag är en riskminimerande placerare. Däremot skulle jag vilja se vad fri konkurrens skulle leda till för alla de som eventuellt skulle visa intresse för börser som tillät någonting som anses vara en självklarhet inom nästan samliga övriga områden i ekonomin.

Informationsfördelar till följd av specialiserade kunskaper och möjligt att faktiskt realisera dessa genom vinster. Det är inget stort samhällsproblem. Det är ingen mänsklig rättighet. Det är inte ens en prioriterad fråga. Men frågan är värd att fundera på: varför reglerar staten detta område medan det är fritt fram inom andra som berör så många fler människor i så många fler situationer varje dag? Asymmetrisk information är en naturlig del av vår vardag.

Annonser

3 svar to “Asymmetrisk information i vardagen”

 1. Robert Says:

  Liknelse mellan tandläkare och Enron, med tillåten insiderhandel, vore väl följande.

  Tandläkaren ljuger (som Enron i bokföringen) och säger att du har sju hål som måste repareras dyrt. Han tjänar pengar (precis som styrelsemedlemmar, el. dyl. som säljer till en artificiellt hög aktiekurs) medan du betalar dyrt för ingenting (aktier som faller i värde.) Ser inte varför det skulle vara bra eller ens tillåtet.

  Insiderhandel, i fallen med fuskande/usla företag hade väl inte avhjälpt några problem. Istället för att alla förlorar pengar när aktiekursen dyker förlorar de som inte är insiders mer relativt de som är insiders. Att sprida information, som insider, om företagets fusk/problem/whatever, är rimligtvis inte förbjudet och bör så heller inte vara.

  Korrigera gärna mina eventuella tankefel.

 2. André Assarsson Says:

  Robert,

  Intressant tankedrag. Så här ser jag på det: ju tidigare jag får reda på att min tandläkare ägnar sig åt obedrägligt beteende desto snabbare kan jag skydda mig mot det. Som jag skriver borde all form av bedrägeri och avtalsbrott vara helt straffbart och på intet sätt dispositivt i lagstiftningen dvs. det ska inte gå att avtala bort.

  Frågan är vilket som ger det bästa skyddet för mig som besökare hos tandläkaren eller som placerare: en lag som förbjuder mig som sitter på informationen att snabbare sprida densamma genom mitt eget handlande eller att informationen direkt går ut till alla. Det är precis detta vi vill ha av marknaden: ett så snabbt svar mot verkligheten som möjligt för att undvika felprissättningar och att fel beslut fattas på fel grunder. Det ger en effektiv marknad.

  Om vi hade tillämpat lagstiftning mot insiderhandel vid tandläkarbesök dvs. tvingat alla tandläkare att inte få använda specialkunskaper och dra fördel av dessa genom att exempelvis inte omedelbart neka patienter, kontakta försäkringsbolag eller i övrigt använda sin information direkt utan måste vänta till alla andra också tagit del av den, så skulle det sannolikt inte avhjälpt något problem. Att ljuga om hål i tänderna och ta betalt för det ska givetvis vara straffbart men vad gör att vi på snabbaste och bästa sätt kan komma åt fifflet?

  Själva poängen med insiderhandel är NÄR informationen får användas – inte ATT du får lov att ägna dig åt bedrägeri eller bokföringsfiffel. Jag vet inte om insiderhandel hade avhjälpt problemen (det saknas empiriskt material för det) men det hade sannolikt inte förvärrat det eller inneburit den ”skada” som lagstiftaren påstår i dagsläget.

  OM det finns bedrägeri och problem (vilket fortfarande ska vara straffbart) är det inte då bättre om detta uppdagas så fort som bara möjligt? Dvs. ju tidigare aktierna (som ändå är värda noll till följd av fifflet) de facto sjunker direkt istället för efter 3 månader, desto mindre tid går förlorad och ju snabbare kan placerare flytta sina tillgångar och fatta klokare beslut med mer information.

  På samma sätt gäller tandläkaren. Ju tidigare vi alla får reda på tändernas faktiska skick, desto snabbare kan vi fatta rationella beslut på basis av detta. I mina ögon skjuter bara insiderhandelslagstiftningen på problemen och vaggar in placerare i falska förhoppningar. Både Enron och WorldComfallet visar detta med all tydlighet. Fifflet och bedrägeriet kunde pågå i flera månader eftersom ingen kunde sälja aktierna inifrån.

 3. Robert Says:

  Köper fortfarande inte att legalisering av insiderhandel skulle lösa några större problem på marknaden. Visserligen kommer informationen ut snabbare, men som småsparare kommer du, i genomsnitt, förlora mer pengar om insiders får sälja sina värdepapper till ett högt pris själva innan informationen om papprenas värde läcker ut till allmänheten och värdet faller. Dessutom måste man tänka på att det finns en köpare (gissningsvis) som betalar för mycket pengar för dessa papper. Processen sker snabbare och fördelningseffekterna gynnar, i högre grad än i dagsläget, styrelseledamöter.

  Att dela med sig av information är inte olagligt, mig veterligen. Vad som är olaglig är att avyttra sina egna värdepapper eller köpa på sig fler om man sitter på information som andra inte har. (Mellan köp- och sälj-scenarierna kan jag dock se viss skillnad rent ”moraliskt”.)

  Tandläkarliknelsen är väldigt långsökt numera, så jag skippar den. Jag påverkas ju inte av din tandstatus även om vi går hos samma tandläkare, t.ex.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: