Archive for juni, 2009

Frihet är inte gratis i Almedalen

juni 29, 2009

Se fler filmer på www.muf.se/almedalen09

Annonser

Frihet är inte gratis goes Almedalen

juni 28, 2009

Från och med i dag söndag och en vecka framåt följer du Frihet är inte gratiswww.muf.se/almedalen09

Förbundsstyrelsemötet i Nyköping

juni 22, 2009

DSC01167Tågresa kombinerat med buss från Norrköping till Nyköping tog sammanlagt nästan sex timmar från Helsingborg i Skåne. En helt orimligt lång restid med byten, klaustrofobiska miljöer och väldigt trevliga medpassagerare som ställer alla möjliga frågor. Att resa kollektivt genom Sverige är sannerligen en upplevelse i sig. För det mesta till det bättre men restiderna är för långa.

DSC01170Niklas Wykman, förbundsordf. leder mötet och gör det bra. Det är viktigt med både en stark politisk ledare som kan samla Sveriges viktigaste frihetsrörelse men också att mötesteknik, interndemokrati och organisatoriskt arbete fungerar bra. Det gör det och det känns riktigt tryggt inför kommande fortsatta utmaningar för Moderata Ungdomsförbundet.

DSC01169Förbundsstyrelsen för MUF, Riksstyrelsen för Moderata Studenter och Kommittén för Moderat Skolungdom samlades under helgen för planering, arbete och möte kring vår gemensamma verksamhet. Det var en fantastiskt god stämning och stor positiv anda inför framtiden eftersom det går bra för MUF!

DSC01171Det blev många glas vatten under mötet men också minst lika många kloka fattade beslut.

Trevlig midsommar!

juni 19, 2009

Trevlig midsommar önskas alla läsare av frihet är inte gratis! Själv firar jag min midsommar ute på den skånska landsbygden för att tidigt på lördagsmorgonen åka tåg till Nyköping i frihetens tjänst på förbundsstyrelsesammanträde med Moderata Ungdomsförbundet. Det är viktigt att vara ledig och njuta av helgfirande men glöm aldrig dagen efter; socialismen tar nämligen aldrig ledigt.

Det kunde varit LO

juni 18, 2009

Det kunde lika gärna varit fackförbund som besöker arbetsplatser men det är bara Aftonbladet som gör reklam för en bilaga. Vi minns med förskräckelse maffiametoderna mot byggarbetarna i Vaxholm häromåret eller för den delen salladsbaren i Göteborg och här i Skåne var det både en sminkbutik och en videoaffär som utsattes för Soprano-liknande metoder.

Småföretagare trakasseras trots att både arbetstagare och arbetsgivare är överens om sina avtal. Anställda som både får bättre löner och schysstare arbetsvillkor hindras av facken att komma överens eftersom kollektivavtalen ska påtvingas alla. Sådana maffiametoder hoppas jag vi inte får se mer av på svensk arbetsmarknad.

”Regeringen bör bryta med facken”

juni 18, 2009

I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om vikten av att regeringen på allvar bekämpar den rekordhöga ungdomsarbetslösheten. Läs debattartikeln här.

Regeringen bör bryta med facken

Sverige är inne i den allvarligaste lågkonjunkturen i modern tid med en rekordhög ungdomsarbetslöshet som är den näst högsta i hela EU. Bland ungdomar i åldern 15-24 år är över 24 procent arbetslösa samtidigt som andelen långtidsarbetslösa stiger och nu uppgår till 18 000 ungdomar, enligt SCB:s senaste siffror. Det är hög tid för regeringen att ta fajten tillsammans med Sveriges unga och bryta med facken så att vi på allvar kan bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Moderaterna och allians för Sverige vann väljarnas förtroende med det tydliga mandatet att skapa fler jobb och minska utanförskapet i Sverige. Imponerande insatser har gjorts med nystartsjobb, sänkta arbetsgivaravgifter samtidigt som det blivit mer lönsamt att arbeta. Men en övermäktig fackföreningsrörelse med gårdagens regelverk ställer snart en hel generation utanför arbetsmarknaden. Mycket tyder därför på att ungdomsarbetslösheten blir en het valfråga inför 2010.

Otidsenliga turordningsregler slår just nu hårt mot ungdomar eftersom dessa säger att den sist anställde ska avskedas först när varselvågen slår mot Sverige. Detta samtidigt som skyhöga ingångslöner gör det dyrt att anställa unga som saknar erfarenhet men som därmed inte heller får möjligheten att skaffa någon utan hamnar i ett ständigt moment 22.

Fackförbunden som upprätthåller dessa minimilöner diskriminerar ungdomar som inte får chansen att förhandla till sig egna avtal med möjlighet att skaffa sig de nödvändiga erfarenheterna. Det är alltid bättre med en fot in på arbetsmarknaden än att ha båda utanför. Inget bryter ned människor tydligare än ett permanent utanförskap utan delaktighet, utan känslan av att göra rätt för sig och utan en värdig vardag. Fackens maktintressen får aldrig gå före ungdomars möjligheter att lyckas.

Att förändra Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen till det bättre är enda vägen för långsiktigt låg ungdomsarbetslöshet. Moderaterna får inte och kan inte svika arbetslinjen. Den linjen är att fler ungdomar ska få arbete i stället för att fackens maktintressen ska upprätthållas. Varje dag vill tiotusentals svenska ungdomar förverkliga sina drömmar men också vara med och bidra till att Sverige förblir ett land i världsklass. Därför måste regeringen omedelbart bryta med facken och deras tvångsmedel för att inte riskera bryta väljarnas förtroende om att skapa fler jobb även för ungdomar.

André Assarsson

Helsingborg

vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Leijonkungen has left the building

juni 13, 2009

Beskedet om Lars Leijonborgs avgång strax efter Europavalet förvånade inte men är ändock ett bokslut på ett stycke lång svensk politisk historia. Många med mig minns knappt några andra ledande folkpartiledare. Närmst är måhända Anne Wibble och Per Ahlmark som tidigare statsråd i borgerliga regeringar. I mina ögon kommer Leijonborg mest att bli ihågkommen som förnyaren av folkpartiet från daltande till ordning. Från biståndspolitik till skolpolitik. Från irrelevant till regeringsbärande tillsammans med alliansen. Till syvende och sidst var det trots allt Leijonborg som var en av alliansens ”founding fathers”.

Sedan gör det ingenting att Lars Leijonborg genom åren bl.a. petat Per Gahrton från ordförandeposten i dåvarande Liberala ungdomsförbundet, varit drivande för fri radio i Sverige och nu senast framgångsrikt lobbat till sig forskning till Lund. Detta är så klart bara ett axplock från en politisk karriär som sträcker sig över decennier men vi kan konstatera att mycket bra har genomförts. Avslutningsvis några sköna citat från Lars Leijonborg:

”När en riksdagsman, Kalle Larsson (v), hävdar att Lenin inte bör benämnas massmördare utan kan likställas med samtida statsmän som Winston Churchill är det en historieförfalskning som är lika upprörande som förnekelsen av förintelsen” DN Debatt, 8 december 1998

”Vi måste också alltid komma ihåg att folkrätt får inte bara vara en rätt för regimer att fortsätta en skurkaktig politik. Kosovokommissionen, med Carl Tham som prominent medlem, skrev att det USA-ledda ingripandet i Kosovo inte var legalt, men det var legitimt. Det går att argumentera för att ett ingripande mot det hot som Saddam Hussein och hans regim utgör – särskilt om den fortfarande förfogar över massförstörelsevapen, vilket många tror – är berättigat och i den meningen legitimt”. Riksdagsdebatt, 20 mars 2003

”Jag försökte tubba piloten till lite djärvare grepp, som att flyga under Öresundsbron eller svänga in över Nato-landet Danmark och göra en så kallad touch-and-go på Kastrup, men där gick tydligen gränsen för försvarsmaktens tillmötesgående”. Nyhetsbrev 31 augusti 2000.

Läs mer om andras syn på Leijonborgs avgång här, här, här, här, här, här, här och här.

Radio moderat

juni 13, 2009

Just ”radio moderat” är titeln på Höganäsmoderaternas lokala satsning i Höganäs där bl.a. kommunalrådet Peter Kovacs diskuterar aktuella frågor och lyfter in ett moderat perspektiv till invånarna som sänds en gång i månaden. I morse gästade jag programmet bl.a. tillsammans med Marie Ljung, ordförande för moderaterna i kullabygden för att diskutera Moderata Ungdomsförbundets insatser och möjligheter i kommunen. Det är fantastiskt att se hur frihetsarbetet fortlöper i Höganäs på alla fronter. Det är verkligen engagemang. Det märks också i valen där moderaterna bara var procentenheter från att bilda egen majoritet i kommunen i kommunvalet 2006. Inför 2010 siktar så klart moderaterna på över 50 procent.

Jag på ProCivitas

juni 11, 2009

Artikeln om EU-debatten på ProCivitas där undertecknad deltog och krossade socialdemokraternas Jan Andersson till den milda grad att han till slut inte fick ur sig mer än: ”Jag är nog mer aktiv på nätet än vad du är, jag skickar mejl” finns nu att läsa här. Få se här nu med Jan Andersson, f.d. EU-parlamentariker för sossarna. Har han Twitter? Nej! Har han Facebook? Nej! Grattis. Skicka mejl är så 1990-tal. Artikeln är inte mycket till djup analys men ändock en kort berättelse och en fin bild på debattörerna.

Verklighetsbesök

juni 11, 2009

I dag blir det verksamhetsbesök på akutvården i Helsingborg vid lasarettet. Tanken är att lyssna in deras synpunkter på hur allting kan förbättras och så klart även delge hur arbetet upplevs. Som fritidspolitiker är det ett viktigt ansvar att lyssna på medborgarna, anställda och andra som påverkas av besluten som fattas. Många beskriver politiker som krokodiler: Klumpiga med små öron och gigantisk mun. Därför känns det bra att vara med i projektet Välkommen till verkligheten och vara en lyssnande politiker.