15 Hp Marxism?

När jag åkte tåg på väg till min föreläsning i Lund i morse kunde jag inte låta bli att bläddra bland alla dessa gratistidningar. Jag hann bara slå upp City Malmö/Lund förrän en artikel uppenbarade sig med budskapet att Malmö högskola ska införa en kurs i marxistisk teori. Motiveringen tycks vara ”studentbegäran” vilket inte säger någonting om hur många som begärt det, vilka som begärt det eller varför någon efterfrågan studier om marxismen – dessutom inom ramen för litteraturvetenskap. Karl Marx var som bekant filosof med intresse för ekonomi vars idéer bl.a. inspirerade Lenin och andra totalitära ledare vars massmord, massvält och förödelse tillhör den historiska soptippen.

Det är helt oacceptabelt. Malmö högskola har successivt förvandlats från en seriös akademisk högskola med bra komplement till Lunds universitets utbud till en dagisplats för övervintrande 68-rörelsekramare och deras barn. För mig är det helt obegripligt att skattebetalare ska subventionera undervisning i teorier som har extremt lite med verkligheten att göra. Det marxistiska bidraget till ekonomisk teori är mikroskopiskt och förmodligen ger några timmars läsning av Disneyböcker mer.

Sett ur ett literaturvetenskapligt perspektiv borde rimligen inte Marx böcker väcka större uppmärksamhet än motsvarande konservativa tänkare som Edmumd Burkes böcker eller liberala tänkares storverk. Tydligen ska rektor Olausson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Malmö högskola vara examinator för kursen och får därmed anses vara ansvarig för att kursen införs. Tydligen räcker det med att några påstådda studenter frågat efter det, kanske kan engagerade i Alliansens ungdomsförbund som pluggar i Malmö fråga efter undervisning i Locke, Burke och Hayek?

Att ensidigt erbjuda undervisning av en tänkares idéer och teorier utan att erbjuda alternativ eller på ett akademiskt hederligt sätt förhålla sig till det genom kritiska aspekter som ett moment i en delkurs är ett riktigt lågvattenmärke.

Annonser

23 svar to “15 Hp Marxism?”

 1. Carl Svanberg Says:

  Vad sägs om den viktigaste filosofen av dem alla: Ayn Rand? Men det finns nog ändå ingen som är kompetent nog att föreläsa om Ayn Rands idéer vid något universitet i hela landet. Så då är det nog lika bra att man föreläser om mindre viktiga och bra tänkare som Edmund Burke och Friedrich August Hayek.

  Jag anser att John Locke är en gigant när det kom till samhällsfilosofin. Det är framför allt honom och Aristoteles vi har att tacka för USA:s grundande. Jag anser inte att Locke bör nämnas i samma mening som Burke och Hayek.

  Jag förstår inte vad som är nytt här. Att universiteten lär ut saker som har lite eller inget med verkligheten att göra har pågått väldigt länge. Det finns hela institutioner som inte ägnar sig åt mycket annat. Att de skulle börja föreläsa om marxism är en skandal, men inte större skandal än mycket annat som de redan ägnar sig åt.

  Den principiella frågan är hur som helst huruvida vi ska ha några offentliga universitet överhuvudtaget. Det liberala svaret på den frågan är: Absolut inte; offentliga universitet är en kränkning av individens rättigheter eftersom de tvingar människor att finansiera utbildning mot deras vilja. Och så länge vi har det bör man inte ha några propagandakurser alls i några ämnen. Man kan ha föreläsningar _om_ marxismen, men inte _för_ marxismen, precis som man kan och bör ha föreläsningar _om_ islam, men inte _för_ islam. Alla sådana propagandakurser utgör nämligen i sig en kränkning av individens rättigheter. Mer specifikt utgör de en kränkning av yttrande- och religionsfriheten eftersom man tvingar människor att finansiera propaganda via staten – propaganda som strider mot deras övertygelser och värderingar.

 2. Jonas Grafström Says:

  ”Den som inte lär sig historien är dömd att upprepa den” tyvärr misstänker jag att det inte är det syftet kursen har.

 3. André Assarsson Says:

  Jonas,

  Tyvärr är risken att så inte är fallet. Framförallt inte då undervisningen sker inom ramen för litteraturvetenskap och inte historia. Risken är ganska överhängande att åtskilliga timmar ägnas åt att understryka Marx påstådda betydelse för omvärlden.

 4. Marcus FRIBERG Says:

  Gruppen ”Introduktion till marxistisk teori” på välbekanta Facebook har 45 medlemmar, där kursplan och litteratur – är det tänkt i alla fall – diskuteras.

  Efter dagens mediala uppmärksamhet till kursen betvivlar jag inte att den fyller tillräckligt med studenter.

  Ska bli intressant att se vad som kommer med av din intervju i morgondagens City.

 5. Marcus FRIBERG Says:

  Kursens blogg: http://introduktiontillmarxistiskteori.blogspot.com/

  Kursplanen: http://www.edu.mah.se/IM209S/syllabus/

 6. André Assarsson Says:

  Marcus,

  Där ser man, tack för intressanta länkar!

  Intervjun kommer att publiceras i Citytidningen på måndag. Ett förhandstips är att jag kanske inte direkt hyllar initiativet från Malmö högskola.

 7. josefine Says:

  Att ha marxsistisk teoribildning på universitetet eller högskola är väl knappast en nyhet? Inom ämnen i humanoira och samhällsvetenskap har man den som forskningsinriktning och det är en självklarhet att gå igenom marxism liksom liberalism och realism.

  Att du sedan ser marxism, som något som bara prenumeranter av proletären eller demostranter och djurvänsaktivister läser, gör dig bara mindre trovärdig.

  Läs på lite innan du går loss med dina fördomar. Alla ekonomiska system bör ifrågasättas och nörnyas ständigt. Så har det varti och så bör det förbli. Ryssen kommer inte – om det var det du var orolig för?

 8. André Assarsson Says:

  josefine,

  Du verkar inte alls ha läst min intervju eller så har du läst densamma som fan läser bibeln. Jag har själv läst politisk teori i Lund där bl.a. Marxismen behandlades som ett del-moment bland andra ideologier. I grunden stödjer jag tanken att man bör undervisa om så mycket som möjligt och att det inte bör finnas några egentliga gränser för kunskap.

  Det som skiljer Malmö högskola från resten av Sverige är att det införs en särskild kurs i Marxismen utan att erbjuda andra alternativ. Det införs en kurs i Marxistisk teori med motiveringen att det följer i finanskrisens spår samtidigt som en påstådd efterfrågan finns. Skulle man på motsvarande sätt införa en kurs i rasbiologi om främlingsfientliga krafter nådde stor politisk mark och ett gäng sådana studenter efterfrågade detta? Hade det då varit rätt, enbart baserat på de grunderna? Nej!

  Jag har själv läst Marx. Jag har ”Kapitalet” i bokhyllan och kan hans arbetsvärdeteori. Senast vid Umeå universitet för två veckor sedan diskuterade jag densamma med statsvetare. Men jag stödjer inte tanken att hela kursen sätts upp för detta ändamål. Så mycket har det inte att bidra när inga andra alternativ presenteras.

  Bör alla ekonomiska system ifrågasättas? Kanske. Det mesta bör alltid i alla sammanhang ifrågasättas. Kritiskt tänkande är i grunden bra. Men när börjar kritiskt tänkande övergå till enfaldigt hyllande när halvårskurser sätts upp för tänkare som är idémässigt ansvariga för massvält utan att några som helst alternativ presenteras?

 9. Den nationella socialismen = nationalsocialism - Autonoma Kärnan Says:

  […] tittarna vilka åsikter/teorier som egentligen är godtagbara att studera. Det poängterades att en ståndaktig MUF:are minsann satt ner foten mot detta diktaturkramande och gulagvurmande. Denne menar att Marx inte bör […]

 10. Alex Says:

  ”För mig är det helt obegripligt att skattebetalare ska subventionera undervisning i teorier som har extremt lite med verkligheten att göra.”

  Jag håller med. Ändå finns det kurser i pseudovetenskap som nationalekonomi på vartenda universitet, där man får lära sig om massa hokus pokus.

  Marxismen är till skillnad från ex. nationalekonomin en seriös vetenskap och enda anledningen till att den inte studeras överallt är att den är farlig och politiskt inkorrekt.

 11. Johan Says:

  Det stora hotet mot undervisningen på våra högskolor kommer först när vi ser personer som André Assarsson i maktpositions. Han som kommer tillämpa antingen påtvingande av komplett kursutbud oavsett studentintresse eller möjligheter att ge en bra undervisning inom ämnet eller att försöka förbjuda högskolorna från att lära ut teori som han inte instämmer i. Mångfalden ska bort någon nyliberal värld utan liberalism-biten målas lätt upp i min skalle.

 12. johan Says:

  KUl att du är så vansinnigt outbildad att du inte vet att marxismen ligger till grund för alla ekonomiska teorier under 1900-talet., utan den ingen marknadsekonomi och då inte eller någon liberalism. Naturligtvis förstår du ju inte sånt för du tror ju marxism är något som har med kommunism att göra, ilket är ganska normalt bland borgliga personer, de är ju mest glada över att gnälla och inte så glada i att lära sig.

 13. Nicklas Says:

  Nu känner ni att de sedvanliga svenska liberala tendenserna att förbjuda något trycker på va?

 14. Robert Stasinski Says:

  Det är riktigt läskigt att diskutionen här kretsar kring ”problemet” med att Marxism – en av de mest betydande politiska teorierna de senaste 200 åren – skall läras ut i en specialkurs på högskola. Just nu pågår samma diskussion kring skandalen i att det ges kurser i queerteori, fast det är Sverigedemokrater som debatterar, ser ni likheten i nivå?

  Har ni överhuvudtaget någon intellektuell ärlighet och nyfikenhet kvar så kanske ni börjar inse att ekonomer som Amartya Sen, filosofer som Etienne Balibar, Antonio Gramsci, Fredric Jameson, Slavoj Zizek och Theodor Adorno alla utvecklat marxistiska idéer vidare i väldigt intressanta och för samtiden mycket relevanta former. Vi någon av er verkligen tänka efter kring politik och ekonomi eller bara automatiskt infria en ideologi (marknadsliberalism) som ni är bergsäkra på är fullständig och korrekt i all framtid?

  Att ni alla vuxit upp med Ayn Rand i modersmjölken behöver väl inte innebära att er inställning till marknadskritik skall hamna på en så låg nivå som i dessa kommentarer. Och till dig Carl Svanberg: vad lever du i för värld? snälla, åk till USA, Kina eller Nordkorea så kanske din uppfattning om begreppet ‘Propaganda’ får sig några grader nyans. Att undervisa FÖR marknadsekonomi görs vackert och effektivt av i princip samtliga ekonomiutbildningar i Sverige, så snälla undvik begrepp som ‘Propaganda’ tills du upplevt vad dess konnotation verkligen är.

 15. André Assarsson Says:

  Johan & Nicklas,

  Jag har aldrig i något sammanhang påstått eller uttryckt åsikten att utbildning bör censureras eller politiskt förbjudas. Tvärtom var jag tydlig under sändningen i Studio Ett att vi går längst fram i tåget för fria universitet, fri kunskap och fri utbildning.

  Min invändning är valet av kurs där en enskild tänkare, utan andra alternativ, presenteras med motiveringen att det råder finanskris i världen trots att Marxismen inneburit katastrof varhelst i världen den än praktiserats. Den kritiken går att rikta – utan att för den saken skull vilja förbjuda eller censurera kursen.

  Det är också rimligt att ställs krav från politiskt håll på universitetsvärlden eftersom skattebetalarna och inte studenterna står för notan. Att exempelvis införa kurser i neo-nazism, rasism eller andra totalitära ideologier kan bidra för ökad förståelse men tillåt mig tvivla att det är syftet när hela marknadsföringen baseras på ett ställningstagande för att en sorts ekonomiska idéer kan förklara finanskrisen. På motsvarande sätt skulle alltså en sorts idéer fungera som förklaringsmodell för bristen på enfald i samhället, om en kurs i ren rasism skulle införas vid nämnd högskola.

  Kursen är kontroversiell. Människor har flytt Marxismen och kommunismen till vårt land för att söka sig från sådana idéer. Förståelsen för Marxismen räcker gott inom ramen för andra kurser som täcker upp delar av densamma. Därför kommer jag som student att bojkotta kursen och ta avstånd ifrån densamma som företrädare för Moderata Ungdomsförbundet – men jag skulle aldrig drömma om att politiskt censurera densamma.

 16. André Assarsson Says:

  Robert,

  Mitt ställningstagande för marknadsekonomi är också empiriskt uppbackat och det rådet tämligen stor enighet i både forskar- och akademikervärlden att systemet leder till välstånd, demokrati och frihet. Det är till och med så att västvärlden, inklusive Sverige, definieras utifrån just demokrati och marknadsekonomi i kontrast till andra länder.

  Att då universitet ger undervisning i marknadsekonomi men även planekonomi och framförallt blandekonomi (där grunden fortfarande är marknadsekonomi) kan inte betraktas som särskilt kontroversiellt. Problemet med kursen på Malmö högskola är att den införs med motiveringen att allt detta som definierar oss själva omkullkastas utan att någon som helst ny fakta tillkommit.

  Tvärtom har det i land efter land inneburit svält och elände där Marxistiska idéer tillämpats i praktiken. Därför har den inget att tillföra oss under rådande finanskris mer än möjligen att veta vad som inte bör tillämpas – vilket borde vara ett delmoment eller åtminstone en delad kurs med andra tänkare och idéer. Så är inte fallet. Därför är det en skandal.

 17. Johan Says:

  Det är helt uppenbart på dina uttalanden André Assasrsson att du är föga införstådd antingen i Marxismens grundteser eller i kursens kursplan.

  Det är nog på grund av den desinformation som tidigare t ex varit grundförutsättningen för amerikansk utrikespolitik (se Peter Seegers framförande på Obama-konserten eller ursäkten till densamma från San Diego för två bra exempel) som denna kurs är en sådan nödvändighet för att kunna bilda sig en någorlunda objektiv syn av en av den närtida historiens viktigaste tänkare. Givetvis deltog även alla svenska pro-amerikanska krafter i den kampen i likhet med hur VPK indirekt hjälpte vissa tveksamma östmakter. Liksom det finns vissa verklighetsfrånvända delar av dessa, eller avyttringar därav, som fortfarande är inne på samma spår.

  Det råder givetvis hyfsat samförstånd inom nationalekonomin om att den läran som lärs ut som sanning inom utbildningen fortfarande efter kursens avslut är sanning. Likaså det råder det stor enighet bland statsvetenskapligt bildade att alla socialistiska stater snarast har skaffat sig mäktiga kapitalistiska fiender oavsett de själva utfört någon fientlig handling förutom just avbrott från den ekonomiska kulturen.

 18. Robert Stasinski Says:

  André,

  jag respekterar ditt ställningstagande för marknadsekonomi, har inga pretentioner på att ha en bättre lösning för utveckling i världens fattigare delar, vad jag har svårt att acceptera är ett så svart-vitt synsätt på marxism och socialistiska regimer och diktaturer.

  Självklart skall inga lärosäten undervisa okritiskt att marxism är bra, eller socialistiska diktaturer är lösningen på några problem, MEN senare tolkningar av den fördelningsfilosofiska marxistiska idén som omtolkats av väldigt många intressanta filosofer, Althusser, Sen eller Hardt & Negri finns det stor intellektuell anledning av debattera på högskolenivå.

  Jag är den förste som skriver under på att undervisa i Hayek, Friedman eller Schumpeter eller Krugman parallellt med en kurs i marx, althusser, Wallerstein och Hardt & Negri.

 19. Matti Says:

  ”Mitt ställningstagande för marknadsekonomi är också empiriskt uppbackat och det rådet tämligen stor enighet i både forskar- och akademikervärlden att systemet leder till välstånd, demokrati och frihet.”

  Det beror på vems empiri man menar.

  ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp” och för de härskande klasserna har de rådande systemen alltid lett till ”välstånd, demokrati och frihet.” Däremot har miljarder människor världen över andra erfarenheter. Brist på bromsmediciner mot HIV pga patentregler, ”jämviktsarbetslöshet”, giftbesprutning av plantager där oskyddade lantbrukare arbetar som leder till missbildade foster osv.

  Dessutom omfattar kursen 7,5 hp.

 20. Reza Javid Says:

  Vilket underligt inlägg från ett nyliberalt perspektiv som André verkar representera men inte så konstigt för en konservativ som Andrés parti är till för.

  Fri universitet, fri kunskap, fri osv.
  Men vad säger du när studenter vill ha en kurs i marxistisk ekonomisk teori? Är de inte fria att ha sina val? Eller går du i de klassiska konservativas spår och tycker att resten av folket, utom de rika som gynnas av kapitalismen och utsugningen av de fattiga, inte bör ha rätt till frihet? Kanske anser du som Fredrik Reinfeldt att svenskarna är mentalt handikappade och marxismen i finanskristid kommer att innebära hjärntvättningen av dem att börja tänka mer jämställt och se människor som mer än 500-kronors sedlar?

  Jag har gått Marxkurs och jag vet att det är ett väldigt stort antal studenter som efterfrågar kursen för att den förklarar kriser och kapitalismen på det bästa sättet ur ett perspektiv där människan värderas högre än sedlar och vi betraktas inte som kunder utan medborgare i första hand.

  Jag ser att du är väldigt orolig för att dina kapitalistiska tankar sina förlora sin plats när folk lär sig kunskaper som beskriver utsugningar på bättre sätt. Det är bra att du är det för du vet att folk inte längre blundar sig för all propaganda ni för fram. Jag läser nationalekonomi för att det saknades marxistiskt alternativ på Örebro-universitet men jag kommer ändå studera marxismen på djupet.

  Det är alltid den här klassiska klasskampen som ni för där frihet ropas högt men det sägs inget om att med det menar ni enbart de som väljer göra som ni vill. Vad har du för åsikter om din meningsfrände General Pinochet som dödade alla folk på vänster och förde fram en ultrakapitalistisk politik? Är det kanske bara de till vänster som räknas? Eller är du också en av dem som tycker att om någon vänsterperson ska begå brott är det hans ideologis fel medan en högerpersons brott är hans egna och har inget med hans ideologier att göra? Då kanske är Adolf Hitlers brott också hans egna och inte nazismens då han var höger?

 21. Anders Says:

  Jag skulle vilja påpeka att Karl Marx inte är bara en ekonomisk teoretiker, och inte heller endast en politisk sådan. Marx kan bära upp epitet som sociolog, filosof, författare och poet precis lika väl som ”politisk teoretiker”. Låt mig citera kursplanen:

  ”””
  * ha grundläggande kunskaper om Karl Marx teorier om kapitalismen som ekonomiskt system, hans teori om alienation samt hans teori om samhällsförändringar;
  * kunna redogöra för hur dessa teorier kommer till uttryck i hans skrifter och
  * ha förmågan att applicera de viktigaste begreppen inom dessa teorier på en avgränsad ekonomisk, social, historisk eller kulturell problematik
  ”””

  Som ses ovan berör t.o.m. en introduktionskurs på ynka fem veckor saker som alienation och sociala, historiska och kulturella frågor. Just som Robert Stasinski ovan påpekar är Marx källan till ofanligt mycket tankegods de senaste århundradena vilket gör honom intressant för i princip alla humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Att lägga en politisk vikt vid fördjupad undervisning av Marx visar endast på hur bristande insikt man har gällande de tankefält som han rörde sig inom och sedermera berörde.

  Så mycket angående det. Att du, André, verkar propagera för förbjuden undervisning känner jag inte att det finns någon poäng att argumentera emot.

  Att vidare beskylla Marx för att ligga till grunden för de hemskheter som utförts i kommunismens namn är ett retroaktivt försök till guilt-by-association, vilket är så uttjatat att det saknar motstycke. Marx var inte marxist, vilket han själv påpekade. Inte heller var han leninist, stalinist, maoist eller för den delen VPK:are. Karl Marx är väldigt mycket mer än en populariserad och förenklad version av en aspekt av hans tänkande. Om du önskar mig sammanställa en lista på tänkare som säger sig vara inspirerade av Marx men inte för den delen talar om politik eller ekonomi så gör jag gladeligen detta.

  Lycka till med fortsatta studier,
  Anders

 22. Momo Says:

  Du visar din okunnighet. Marxismen är det mest revolutionära och den viktigaste och fundamentalaste biten som hänt den ekonomiska vetenskapen, att förneka detta är inte bara pinsamt utan även bisarrt. Du gör dig själv till åtlöje.

  Snarare tvärtom, ser inte hur man kan studera Marx så lite, borde nästan vara fler och längre kurser som behandlar marxismen som vetenskap, både sociologiska och den ekonomiska marxistiska biten.

 23. Mazdak Farrokhzad (Ung Vänster) Says:

  Länge sedan detta postades men ändå…
  Robert Stasinski, jag håller med till fullo.
  Anders, dina kommentarer stämmer med ett undantag, Marx var Marxist och deklarerade aldrig att han inte var det, det är ett missförstånd.

  ”After the programme was agreed, however, a clash arose between Marx and his French supporters arose over the purpose of the minimum section. Whereas Marx saw this as a practical means of agitation around demands that were achievable within the framework of capitalism, Guesde took a very different view: “Discounting the possibility of obtaining these reforms from the bourgeoisie, Guesde regarded them not as a practical programme of struggle, but simply … as bait with which to lure the workers from Radicalism.” The rejection of these reforms would, Guesde believed, “free the proletariat of its last reformist illusions and convince it of the impossibility of avoiding a workers ’89.” [4] Accusing Guesde and Lafargue of “revolutionary phrase-mongering” and of denying the value of reformist struggles, Marx made his famous remark that, if their politics represented Marxism, “ce qu’il y a de certain c’est que moi, je ne suis pas Marxiste” (“what is certain is that I myself am not a Marxist” (a remark cited by Engels in his letter to Bernstein of 2-3 November 1882). ”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: