Archive for januari, 2009

Kristianstad och Varberg

januari 31, 2009

Helgen har ägnats i först Kristianstad och därefter Varberg som årsmötesordförande respektive stämmoordförande. Under fredagskvällen avhöll nämligen Kristianstad MUF sitt årsmöte med ett 40-tal närvarande personer som bjöd på debatt och diskussion med många skratt och god stämning i föreningen. Årsmötet varade i cirka 2 timmar med efterföljande festligheter. Lördagsmorgonen bjöd först på ett halvtimmesanförande för Helsingborg MUF:s nyvalda styrelses heldag med planering och därefter tåget till Varberg för att gästa MUF Hallands och MUF Södra Älvsborgs distriktsstämmor.

I Varberg prövades ett nytt koncept när jag som stämmoordförande först innan stämman höll ett anförande om Europapolitk och vikten av att vi samlar våra krafter inför kommande valrörelse och därefter svingade klubba som stämmoordförande. Förhandlingarna i båda distriktsstämmor pågick nämligen paralellt med öppnande och stängande av punkter på föredragningslistan allt eftersom olika val förrättades. Det var en något ovan situation men gick förvånansvärt smidigt tillsammans med ett mycket erfaret och observant stämmopresidium bredvid mig.

Avslutningsvis är jag väldigt nöjd efter fredagen och lördagens arrangemang med bra stämning, sprudlande engagemang och en hungerkänsla för att vinna ännu fler unga människor till moderaterna. Det märks att det går bra för Moderata Ungdomsförbundet. Tack alla i Kristianstad och Varberg och stort grattis till alla nyvalda styrelser!

MUF Hallands nyvalda distriktsstyrelse:

Distriktsordförande: Viktoria Larsson, Halmstad
1:e vice distriktsordförande valdes Sonny Nilsson, Halmstad
2:e vice distriktsordförande valdes Lina Alberoth, Varberg

Ledamöter:
Johan Lindell, Halmstad
Charlotta Jonson, Falkenberg
Charles Oliver Bouvin Sigfridsson, Varberg
Emelie Karlsson, Varberg

MUF Södra Älvsborg nyvalda distriktsstyrelse:

Distriktsordförande: Åke Hjalmarsson
1:a vice: Mattias Karlsson
2:a vice: Johanna Grönbäck

MSU-ansvarig: Jenny Fjellseth
Vice MSU-ansvarig: Johan Eriksson

Ledamöter:
Malin Wickberg
Robin Nylén
Jenny Fjellseth
Johan Eriksson

Kristianstad MUF:s nyvalda föreningsstyrelse:

Ordförande Erica Buneck
1 vice ordförande Emma Roos
2 vice ordförande Sten Svensson

Ledamöter
Tobias Hammar
Ian Fernheden
Daniel Karlsson
Fredrik Holmgren

stammakstadUndertecknad hos Kristianstad MUF. Foto: Ian Fernheden

jennyfotoUndertecknad hos MUF Halland/Södra Älvsborg. Foto: Jenny Petersson

Annonser

Republikanernas återfödelse?

januari 30, 2009

Efter den svidande valförlusten både till kongressen och presidentämbetet är det amerikanska republikanska partiet i färd med att välja en ny partiledare som bl.a. ska återetablera partiet i Vita huset.  Historiskt sett har republikanska presidenter prenumererat på presidentposten i modern tid med några undantag för bl.a. Clinton och Kennedy. Det är en ovan situation för många att befinna sig i opposition. En av de tydligaste skillnaderna sedan valet är att partiet är rejält aktiva på nätet med många konservativa politiker på bl.a. Twitter(så även f.d. stabschefen Karl Rove). Man har lärt sig läxan med Obamas enorma framgångar i nya kommunikationskanaler.

Till syvende och sist måste ett politiskt parti förändras politiskt för att återetablera sig på kartan. En slags återfödelse till det regeringsbärande partiet med presidentposten. Valförlusten 2008 var förvisso svidande men det var knappast någon jordskredsseger som Obama tog hem. Det finns ett brett underlag med republikanska sympatisörer och starka delstater som grund. Därför är jag övertygad om att det absolut kan bli match igen 2012 om republikanerna tar åt sig och menar allvar med förändringen utifrån väljarnas kritik. Gärna det. Bara vi slipper Sarah Palin.

Step by step

januari 30, 2009

Ännu en undersökning bekräftar det vi sedan tidigare har konstaterat.Vi moderater är på god väg att etablera oss som ett 30 procentsparti samtidigt som väljarna uppskattar hanteringen av den ekonomiska krisen. Gott så. Nu gäller det att svetsa samman alliansen ytterligare och närma oss varandra inför kommande fortsatta prövningar. I mina ögon är det borgerliga samarbetet grunden för fortsatt framgång.

MUF wants you!

januari 30, 2009

Färdriktning utan ledarskap

januari 29, 2009

Jag noterar att Mona Sahlin dundrar med rubriken: ”Ny färdriktning för Sverige” i SvD:s Brännpunkt. Det berättas om det egna socialdemokratiska förnyelsearbetet, om kramandet av kommunister i vänsterpartiet och om satsningar på arbete men även vården. Jag tror på vartenda ord. Det är det som skrämmer mig när jag hör någonting från Mona Sahlin. Hon är nämligen fast besluten att ändra socialdemokratisk politik från, med deras mått mätt, regeringsduglighet som paradgren till total avsaknad av ledarskap.

Det är Lars Ohly som får inflytande och bestämmer hos de rödgröna. Det är Peter Eriksson som får diktera villkoren för energipolitiken där allt vad hundra tusentals arbetstillfällen i basindustrin, effektiva energikällor som ger billiga elräkningar och ekonomisk tillväxt kastas ut genom fönstret. Det finns inget ledarskap hos vänstern. Bara kravmaskiner som käkar upp sossarna inifrån. Jag ser ett söndrat parti som inte ens litar på sina egna längre. Jag ser ett parti som övergivit decenniers tradition av att hålla rent mot diktaturkramande vänsterpartister som grät när Berlinmuren föll. Jag ser ett parti som saknar konkreta besked om finansiering av massa löften när Sverige går mot ännu hårdare ekonomiska tider.

Mona Sahlins ledarskap börjar allt mer likna Göran Perssons sista del. Alla ska med. Absolut. Men ingen vet vart. Varför. Hur. Eller när. Att rösta på socialdemokraterna är som att sätta sig i en förarlös bil. Därför kommer alliansen att vinna valet 2010. Det är det enda trovärdiga regeringsalternativet med ett tydligt ledarskap i svensk politik.

Gammal är äldst?

januari 29, 2009

I dag presenterade folkpartiet sitt toppnamn till Europaparlamentet – Marit Paulsen. En politisk comeback för 70 åriga(!) Paulsen som sedan tidigare mest är känd för sitt arbete för djurskydd inom EU men även inför folkomröstningarna om EG-medlemskap 1994 samt införandet av euron 2003. Hon har varit FP:s talesman i äldrefrågor och faktiskt socialdemokrat fram till 1998. I mina ögon har Paulsen aldrig varit någon direkt politisk favorit. Jag har väldigt svårt att identifiera mig med en 70 årig politisk djurrättsaktivist som varit sosse och nu ska flyga till Bryssel flera gånger i veckan med det hektiska arbete som det innebär att vara Euroaparlamentariker.

Den 7 juni när svenska folket väljer parlamentariker till Europaparlamentet så spelar personerna en avgörande roll. Eftersom det inte finns en på förhand klar majoritet i Europaparlamentet som i Riksdagen blir därför handlingsutrymmet antingen enormt eller klart begränsat beroende på hur du kan föra dig i det politiska spelet. Det handlar bland annat om att vara en skicklig lagspelare, förhandlare och ledare. Om dessa egenskaper ämnar jag återkomma med. Till dess kan vi konstatera att Paulsen säkert kan bidra med fantastiska erfarenheter men hur någon 18 årig gymnasieelev eller 26-årig student ska kunna identifiera sig med henne kan vi låta vara obesvarat.

HD/NST/LP: Sverige behöver kärnkraft

januari 29, 2009

I dagens Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar samt Landskrona Posten figurerar undertecknad på debattplats. Min argumentation för svensk kärnkraft fortsätter med tydlig koppling till den rådande konjunkturen. I mina ögon är kärnkraften en viktig framtidsfråga för oss i den yngre generationen. Det är vi som får betala det höga priset för avvecklingsbeslut som vi inte ens kunnat påverka, de flesta av oss var inte ens födda när folkomröstningen hölls 1980. Därför borde vi ändra inriktningen och ompröva våra beslut inför framtiden!

Sverige behöver kärnkraft

Svenska basindustriföretag kan inte spara sig ur sina elbehov, skriver André Assarsson, vice ordförande i Moderata ungdomsförbundet.

DEBATT. Vi kunde läsa om Helsingborgsföretaget Fagerström industrikonsult i Helsingborgs Dagblad den 20 januari som skapar jobb till 500 personer per år tack vare kärnkraftsindustrin. När varselvågen sveper över Sverige beroende på en global kris har vi inte råd att blunda för en billig, klimatsmart och effektiv energiproduktion. Vi har inte råd att inte påverka det som vi faktiskt kan påverka när konjunkturen viker. Tillgången på billig el är avgörande för jobb och tillväxt. Kostnaderna för elproduktion från kärnkraft är 27 öre/kWh medan vindkraften kostar 47 öre/kWh och biomassa kostar 67 öre/kWh, enligt Elforsk som varje år ger ut statistik över elmarknadens utveckling.

Svensk industri är elintensiv och basindustriföretagen sysselsätter direkt eller indirekt över 300 000 människor. Alla moderna industriföretag arbetar idag hårt med att minska elkonsumtionen och det arbetet pågår ständigt. Samtidigt ska vi veta att de svenska basindustriföretagen, som är några av de av de mest energiintensiva bolagen i landet, inte kan spara sig ur sina elbehov.

Det är helt enkelt nödvändigt för den svenska välfärden att säkra tillgången på el till rimliga priser för att basindustriföretagen ska kunna fortsätta att växa och skapa välstånd och trygghet. I dag råder stor osäkerhet inom energipolitiken. För denna osäkerhet betalar det svenska välfärdssamhället ett högt pris. Detta trots att det finns ett modernt, klimatsmart, ekonomiskt och säkert alternativ – kärnkraft.

Om drygt 15 år börjar det bli aktuellt att ta de svenska reaktorerna ur drift. Därmed inleds också en utveckling där nära hälften av all Sveriges elproduktion i snabb takt kommer att försvinna. Då ska vi beakta att vindkraften i dag utgör mindre än 1 procent av elproduktionen samtidigt som cirka 45 procent kommer från kärnkraften.

Det är orealistiskt och ansvarslöst att blunda för verkligheten genom att tro att enbart satsningar på förnyelsebar energi kommer att kunna klara jobben och välfärden inför framtiden. Det är vi ungdomar som är mest beroende av en långsiktig och ansvarstagande energipolitik men även på kort sikt måste vi möta konjunkturläget med de få medel vi faktiskt råder över – däribland energipolitiken.

Det enda rätta vore därför att ta ansvar för Sverige när konjunkturen viker och satsa på utbyggd kärnkraft!

André Assarsson
Vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

”Välj med högern”

januari 28, 2009

I dag ägnade jag lunchen på lokala partikansliet i Helsingborg. Där finns några synnerligen intressanta gamla valaffischer från det gamla högerpartiet som symboliserar valet mellan olika partiers näringslivspolitik. Oklart från vilket år den härstammar. Kul är den i alla fall.

dsc00575

Friheten vinner på nätet

januari 28, 2009

I dag gick Facebookgruppen ”Bättre betyg” förbi hela SSU:s samlade grupp i antalet deltagare. Därmed står det klart att en del av Moderata Ungdomsförbundet i form av Moderat Skolungdoms särskilda kampanj har fler anhängare på Facebook än SSU som förbund. Det känns riktigt kul att friheten vinner på nätet inför valet 2010.

Kommun, region och stat

januari 28, 2009

I dagens DN Debatt förkunnas att regeringen tar viktiga steg för att flytta ned makten så nära medborgarna som möjligt genom att öppna upp för regioner. Det är både glädjande, välkomnande och politiskt viktigt. Debatten om centralisering kontra decentralisering har länge rasat inom samtliga partier men i grunden måste vi enas kring att dagens regionförsök bör permanteras. Ett av mina första anföranden vid moderaternas partistämma handlade om detta och jag har själv påtalat vikten av det till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Det finns en naturlig sammanslutning av människor som i grunden vill fatta beslut om frågor i deras närområde. Vem känner skåningar, västgötar, gotlänningar eller halläningar bäst? De själva eller Stockholmsbaserad politik? I grunden måste makt flyttas nedåt, inte uppåt. Så många beslut som möjligt ska kunna fattas där det händer och där besluten gör störst skillnad. Medan vissa gränsöverskridande miljö- och handelsfrågor löses på EU-nivå så löses andra sjukvårds- och utvecklingsfrågor på regionnivå. Det är dags att börja slå fast kommun, region och stat inför framtiden.