Archive for december, 2008

Gott nytt år!

december 31, 2008

Det finns all anledning att reflektera över det gågna året. På många sätt har2008 varit ett politiskt historiskt år som många kommer att hänvisa till en bra tid framöver i debatten. När Barack Obama svär presidenteden, efter att under 2008 blivit vald till USA:s första president med afro-amerikanskt urspung, så gör han det på samma trappor i Washington som dåtidens slavar byggde. Det blir ett magiskt ögonblick med stor betydelse både för USA som land som äntligen kan göra bokslut med sitt förflutna men även för stora befolkningsgrupper. Den amerikanska drömmen lever i allra högsta grad. Just detta får anses vara omvärldens största politiska händelse under det gågna året.

I Sverige har turerna kring FRA-lagen etsatt sig fast på näthinnorna hos många av oss unga politiskt engagerade men jag vill ändå påstå att årets största historiska händelse är att Mona Sahlin som socialdemokratisk partiledare, för första gången på nästan ett århundrade, släppte in kommunisterna till regeringstabuetterna genom röd-grönt-samarbete. Samma krafter som förr kramat diktaturer, gråtit när Berlinmuren fallit och som hyllar Kuba som ideal riskerar att utgöra regeringsunderlag efter en handfallen socialdemokrati. Snacka om reträtt inför sin egen historia och självförtroende som före detta arbetarrörelse. Därför är just höstens utspel om de rödgröna årets största inrikespolitiska händelse eftersom det beslutet är historiskt och stärker alliansens trovärdighet.

Med dessa två reflektioner vill jag passa på att strax efter årsskiftet återkomma med fler reflektioner kring det gågna året men framförallt önska bloggens alla läsare ett riktigt gott nytt år! Vi ses på frihetsbarrikaderna under 2009.

Annonser

Bilder från kampanjen

december 30, 2008

dsc00013 Undertecknad poserar med ett flygblad som delades ut.

dsc00011Godiset uppskattades av förbipasserande med glada tillrop.

dsc00015En nöjd Joel Berg, ordf. Helsingborg MUF samtalade med många.

dsc00021Undertecknad på bild med delar av Helsingborgsföreningen.

Foton: Marcus Bandstein

Lokalpolitik i mellandagarna

december 29, 2008

Mellandagarna har ägnats åt lokalpolitik då stadens MUF-förening, Helsingborg MUF bestämde sig för att ge sig in i hetluften om miljöfrågor och resande. Själv har jag synts rejält i lokalmedia i frågan de senaste dagarna med många som också hört av sig med både frågor och glada tillrop.

Allting började med att Grön ungdom beslagtog ett antal åtråvärda parkeringsplatser i lördags. Detta för att politiskt manifestera sitt missnöje mot bilarna i centrala stadsdelar genom att parkera cyklar på annars uppskattade parkeringsplatser, mitt under pågående mellandagsrea. Detta i sin tur svarade Helsingborg MUF på genom att skicka ut ett pressmeddelande. I dagens trycka upplaga (ej på nätet) återfinns även en  helsida med tillhörande intervju med undertecknad om saken.

Under måndagsförmiddagen ägnades därför några timmar åt att samtala med bilister i centrala Helsingborg om miljöfrågor och ansvarstagande bilresande, vilket än en gång uppmärksammades av Helsingborgs Dagblad som var på plats. Många kände, med all rätt, stor oro inför den dåliga luften i många städer men höll med oss i sak om att förbud aldrig är rätt väg. Istället eftersöktes bättre kollektivtrafik, hårdare krav på bilindustrin och ökad konsumentmakt. Precis det vi föreslog på vårt flygblad.

Som tidigare politisk sekreterare för moderaterna i Helsingborg och därmed en del av kommunledningen är det så klart särskilt kul att göra insatser även i mer lokala frågor. Uttrycket: ”All politics is local” från amerikanska förhållande går i viss mån överföra hit också. Lokalt engagerar. Efter nyår ser jag fram emot rikspolitikens alla utmaningar med bl.a. valledningsmöten inför EU-valet, stämmoordförandeksap i Växjö hos MUF Kronoberg, inbokade möten med FS-kollegor och förbundsstyrelsemöte. Allt detta bara i början av januari.

Konsten att lära sig av andra

december 26, 2008

När allt fler liknar den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen med Den stora depressionen som inleddes med börskraschet i New York 1929 bör vi på bästa sätt dra lärdom av densamma. För snart två månader sedan varnade jag för att president elect Obama kan bli en ny Hoover eller Roosevelt med allt vad det innebär. Den gången, för snart 80 år sedan, följde Sverige inte USA:s ekonomiska politik med New Deal-reformer och kraftiga statliga satsningar. Det förklarar också varför Den stora depressionen inte är ett traumatiskt minne för oss svenskar medan amerikanerna fortfarande ryser så fort tiden kommer på tal.

När krisen slår som hårdast och lågkonjunkturen är ett faktum till följd av att människor och företag använt pengar som inte finns så går det att väldigt förenklat 1) anpassa både statens, företags och konsumenternas plånböcker efter verkligheten eller 2) spendera, konsumera och handla ännu mer för att sedan kalla det för stimulansåtgärder vilket riskerar att förlänga krisen ytterligare. Alltså; vi har ett problem till följd av att vi har handlat för mycket och lösningen, enligt dåtidens Roosevelt och dagens Obama, tycks vara att handla ännu mer. Det var till syvende och sidst ”det glada 20-talet” som föranledde den förra krisen med kraftig inflation.

Enligt vissa ekonomer kan massarbetslösheten under 1930-talet i USA inte enkom förklaras av börskraschen och om detta råder stor oenighet bland många. Men det är egentligen inte intressant att blicka tillbaka och exakt fastställa vad som kom först, hönan eller ägget. Det intressanta är att på bästa sätt klara krisen. President Roosevelt är en av USA:s absolut mest hyllade presidenter och den enda som blivit omvald vid fyra tillfällen (!), vilket inte är möjligt i dag. Sannolikt kan det förklaras av att han var handlingskraftig, retoriskt briljant och upplevdes som en närvarande president men resultatet av den ekonomiska politiken, var med omvärldsmått mätt, föga imponerande.

Det sägs att medan många människor lär sig av sina misstag, lär sig smarta människor av andras misstag. Genom att blicka tillbaka på Den stora depressionen kan vi konstatera att krispaket efter krispaket med riktade subventioner, stora offentliga ingrepp i ekonomin och bidrag till riktade samhällssektorer under paraplynamnet New Deal inte lyfte USA ur krisen förrän egentligen slutet på andra världskriget. Trots Kreugerkraschen i Sverige skonades marknaden från gigantiska offentliga ingrepp, vilket innebar en snabbare återhämtning. Själva depressionen, återhämtningen och tillfriskandet i ekonomin, tilläts i större utsträckning ha sina naturliga gång än i USA.

Avslutningsvis får vi aldrig glömma bort att ekonomiska bubblor, finans- eller penningkriser och konjunkturmönster inte är något unikt för vår tid. Det har hänt förr. På 1600-talet rådde Tulplanhysteri i Holland vars bubbla förlamade dåtidens stormaktsekonomi. På tidigt 1900-tal skedde den första moderna finanskrisen och konjunktursvängningar har varit vanligt under stora delar av förra århundradet. Vi har klarat dessa eftersom vi inte låtit oss hänryckas till att bli fullfjädrade planekonomer och övergivit all tro på människor till förmån för övertro på system. Det är tack vare tron på människors kraft som vi i låg- och medelklassen i dag lever med välstånd som dåtidens kungar inte ens kunde drömma om.

Kompis, det går bättre!

december 26, 2008

Sedan tidigare har vi kunnat konstatera flera faktorer som gör att förutsättningarna för att alliansen kommer att fortsätta regera Sverige är många. Vi står inför ett svenskt EU-ordförandeskap med en statsminister som uppbär starkt förtroende hos en majoritet av svenska folket. Samtidigt samlas landet bakom Anders Borg som finansminister under pågående kris med kraftigt förtroende. I båda fallen är oppositionens Mona Sahlin och Thomas Östros långt efter, vilket är tydliga signaler inför framtidens fortsatta val av parti för väljarna.

Samtidigt bekräftar allt fler undersökningar att nya moderaterna är ett i det närmaste etablerat 30%-parti när väljarkåren samlas kring partivalen. Detta är historiskt bra med alltjämt nästan två år kvar till nästa val med goda möjligheter att förankra vår politik ytterligare. En huvudförklaring till framgången är säkert den stora mediala exponeringen av våra moderata förträdare under finanskrisen. Lägg då till ett EU-ordförandeskap det andra halvåret under 2009 med Fredrik Reinfeldt i samma position som Frankrikes president varit i den senaste tiden. Då har vi receptet för fortsatt moderat framgång.

I samtal med andra på skolor, arbetsplatser eller på stan märks en tydlig skepticism bland unga människor gentemot Mona Sahlin som statsministerkandidat. Många är så unga att de inte kan minnas Tobleroneskandalen men betraktar ändå henne som en svag ledare som inte lyckas med uppgiften. Precis där tror jag valet kommer att avgöras. När osäkra väljare som egentligen inte har på förhand bestämda uppfattning systematiskt och kategoriskt avvisar Sahlin som statsminister öppnas vägen för alliansen. Kompis, det går bättre nu!

Insändardebatt med miljöpartiet

december 25, 2008

Debatten om kärnkraften i Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten och Söderhamns-kuriren började med att miljöpartisten Birgitta Ohlsson argumenterade mot kärnkraften på i det närmaste tveksamma grunder. Därför kunde jag inte låta bli att replikera henne. Häng med i debatten enligt nedan:

Miljöpartisten första inlägg kan läsas här.

Min replik kan läsas här.

Miljöpartistens replik kan läsas här.

Mitt senaste genmäle kan läsas här.

God Jul!

december 25, 2008

På juldagen vill jag passa på att önska alla bloggläsare en riktigt God Jul! Jag noterar samtidigt att strecket 30 000 unika besökare i dagarna passerades sedan starten av ”Frihet är inte gratis” i februari 2008. Tack alla för intresset och fortsatt god fortsättning på julen!

Vi älskar att äga

december 23, 2008

När Europadomstolen i dagarna fastställde att parabol-tv är en mänsklig rättighet kan man inte låta bli att blicka tillbaka och ställa sig frågan: hur hade det Sverige vi 80-talister växt upp i sett ut om andra idékrafter fick bestämma? I början av 1980-talet ville socialdemokratiska kvinnoförbundet med Maj Britt Theorin i spetsen förbjuda parabolantenner. Så här dundrade dåtidens socialdemokrater:

Ge ungarna en chans och låt dem för död och pina slippa reklam i TV. Vårt parti får inte längre huka i den kommersiella högervinden, utan måste gå till en ideologisk motoffensiv mot yttrandefrihetens exploatörer i vilken förförisk slängkappa de än sveper in sig

Maj Britt Theorin på socialdemokraternas partikongress 1987. Källa

Friheten vann och socialismen förlorade. I dag är digital-tv och parabolantenner självklara inslag i svenska hem. Detta tack vare en målmedveten idéburen debatt från bland annat Moderata Ungdomsförbundet med kampanjer för yttrandefrihet kunde vi 80-talister växa upp med fler tv-alternativ. Mina starkaste tv-minnen som barn är inte Vilse i pannkakan utan Tv3:s satsningar på bl.a. Ghostbusters. Jag hade möjligheten att se båda och jag tänker slåss för att framtidens generationer ska kunna välja bland ännu fler alternativ.

Gör allt detta parabolantenner till mänskliga rättigheter? Yttrandefriheten bör gå hand i hand med äganderätten och det måste rimligen vara upp till ett fastighetsbolag att sätta sina egna regler om parabolantenner. I mina ögon håller rättighetsbegreppet på att urholkas. Det börjar gå inflation i mänskliga rättigheter. När stora delar av världens befolkning inte har tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som grund för överlevnad, riskerar vi att färre tar problemen på allvar när parabolantenner nämns i samma andetag.

Det finns fler anledningar till att vara försiktig med rättighetsbegreppet. Det klingar positivt och ingen vill egentligen vara elak och ta ifrån någon annan dess rättigheter. Man vill inte gärna förneka någon rättigheter. Men vad innebär det? Jo, i grunden innebär en rättighet per automatik någon annans skyldighet. Om jag har rätt till yttrandefrihet, är någon skyldig att låta bli att inskränka denna med t.ex. censur. Om jag då, enligt lag, har rätt till parabolantenner så är någon annan skyldig att tillgodose mina behov av dessa.

På samma sätt som 1980-talets frihetsvänner slog sönder socialdemokraternas förbudsiver ska vi unga frihetsvänner på 2000-talet ta strid mot yttrandefrihetens fiender. Men 2000-talets frihetskamp kan inte föras med 1980-talets förutsättningar. Vi vann debatten om informationsfrihet, parabolantenner och digital-tv. Men vi håller på att förlora delar av äganderättsdebatten när upprepade inskränkningar accepteras av äganderätten och frukterna av densamma.

Om fastighetsbranschen inte är tillräckligt attraktiv byggs det inget. Om inte krogbranschen är tillräckligt intressant, eftersom krogägare inte får sätta egna regler om rökning, görs inga satsningar. Om inte äganderätten skyddas som en viktig mänsklig rättighet mot parabolanetenner, minskar intresset för att värna densamma och sprida den till de delar av världen där skillnaden är liv och död – snarare än SVT och TV 3.

Om man inte vet vart man ska, då spelar det ingen roll vilken väg man tar i politiken. Vi unga frihetsvänner älskar att äga och vet att vi vill ha ett samhälle där äganderätten är en mänsklig rättighet. Detta medan parabolantenner inte är en fråga för staten att reglera utan ett föremål för förhandlingar mellan hyresgäster och fastighetsägare. I mina ögon hade fastighetsbolag som förbjöd, något så naturligt inslag som, parabolantenner inte överlevt särskilt många år på marknaden eller vunnit många hyresgäster.

Publicerad i dagens Sydsvenskan

december 23, 2008

Svar till Amela A Hodzic, Ordet 17.12.

För socialdemokrater som Amela A Hodzic råder ett motsatsförhållande mellan låga skattesatser och resurser till välfärden, genom att man gör misstaget att inte göra skillnad på vad skatterna bör gå till respektive vad de inte bör gå till.

Min utgångspunkt är att varje slösad skattekrona är en stöld från Skånes invånare och att politikers uppgift är att motivera vartenda öre. En förse en stark kärnverksamhet, såsom hälso och sjukvården, med tillräckliga resurser kan bara möjliggöras med rätt prioriteringar.

Inför sämre tider går det att: 1. Höja skatten som Hodzic antyder, eller 2. Sänka kostnaderna för sådant som inte utgör kärnverksamhet. Därför är vi många som hellre ser att femklövermajoriteten i Region Skåne gör skilsmässa med det skånska kulturlivet som i allt större utsträckning blivit beroende av regionmakten.

Det måste inför tuffare tider vara slut med bidragen till teatrar, konserthus och enskilda kulturskapare som göds med andra människors pengar. På samma sätt som vi betalar våra egna biografbesök eller köper musikalbum borde dessa också vara självfinansierade.

Jag kan inte se hur någon kan motivera varför våra sjuksköterskor inte ska kunna göra ett bra arbete eftersom fritidsnöjen ska betalas av andra. De skånska regionbidragen för kultur som betalas av oss skattebetalare uppgick till 231 miljoner surt intjänade kronor förra året.

Gör en översyn av kostnaderna innan skattehöjningar diskuteras!

André Assarsson
vice förbundsordförande
Moderata ungdomsförbundet

Ett klokt citat

december 23, 2008

När varselvågen drar över Sverige, bankkriser sprids runtom i världen och lågkonjunkturens domedagsprofetior skrämmer både investerare och sparare kan det vara klokt att stanna upp och reflektera. Detta gör Bo Lundgren, riksgäldens generaldirektör som i grunden är optimist. Läget är naturligtvis allvarligt men med saklighet och optimism kommer man alltid längre.

På konstaterandet: ”Konjunkturinstitutet lämnade en prognos på torsdagen där tillväxten i Sverige, BNP, väntas minska med 0,9 procent nästa år” svarade Lundgren:

Man kan vända på det och säga att vi kommer att producera 99 procent av vad vi producerade i år nästa år. Och det har varit ett bra år.

Bo Lundgren intervjuas av E24. Källa