Archive for november, 2008

Tankar om framtidskonventet

november 30, 2008

Under fredagen till lördagen ägnades dagarna strax utanför Stockholm på nya moderaternas framtidskonvent som ombud från Skånemoderaterna eftersom jag var distriktsordförande för MUF Skåne när vi avhöll partistämma. Av någon anledning valdes samma ombud som partistämmans för ett år sedan. Som nyvald 1:e vice förbundsordförande blev rollen på plats naturligtvis mer av karaktären från MUF. Dessa är mina samlade tankar från framtidskonventet:

  • Gästade partirådet (partistyrelsen, länsförbundsordföranden och enstaka delegater) under fredagsmorgonen som en av väldigt få utan politiken som heltidsförsörjning med flera statsråd och däribland statsministern på plats. Formalian till trots måste jag säga att moderaterna är ett annat parti i dag än när jag engagerade mig för snart åtta år sedan. Det är alltid nära till skratt, högt i tak och alla är välkomna att delta i diskussioner utan hänsyn till titlar. Kul!
  • Debatterna var ömsom glödheta och det märktes att vi är ett brett och stort parti med utrymme för många olika åsikter. Vår ambition måste vara att på sikt bli ett 35-procentparti och då glädjer det att exempelvis barnstorlekarna blir hett ämne med olika uppfattningar. Riktigt kul blev det när ett ombud från Dalarna deklarerade att han var gammal Lundastudent och en fjärdedel av salen bryter ut i spontana applåder! Till och med arbetsmarknadsministern har ju läst i Lund, vilket jag för övrigt påpekade för honom under konventet.
  • Satt med Anna Maria Corazza Bildt vid bordet och vi diskuterade Europaparlamenentsvalet. Det var klart intressant med många olika perspektiv på kommande valrörelse som i mångt och mycket handlar om att mobilisera de egna väljarna att rösta. Moderaterna var bästa partiet i just denna kategori 2004 och mycket talar för att det blir en tuff utmaningar att behålla förstaplatsen med regeringsställning. Samtidigt talar mycket för att vi kommer lyckas ännu bättre med Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Carl Bildt som profiler i utrikespolitiken.
  • Växlade också några korta ord med statsministern i matkön och vi konstaterade att det blir mer utav den varan den kommande veckan när Moderata Ungdomsförbundet ska träffa Moderaterna. Statsministern var annars på strålande humör och pratade med många i sin omgivning, vilket också känns som en del av förnyelsen av moderaterna med delaktighet för alla.
  • Vi var många MUF:are på plats som både syntes och hördes i samtal med både beslutsfattare och andra ledande moderater. Det är otvivelaktigt så att Sveriges största politiska ungdomsförbund gör skillnad. Varje dag. På olika sätt. Ibland är det uttalande i media, ibland är det i direkta samtal med regeringen och ibland kan det vara genom mer långsiktigt opinionsbildande. Att vara medlem i och stödja Moderata Ungdomsförbundet är att förändra Sverige!
  • Träffade också stora delar av kollegorna i nya förbundsstyrelsen och det känns riktigt bra. Styrelsen kommer att komplettera varandra på ett fantastiskt sätt samtidigt som den gemensamma viljan att vinna de två kommande valen och klara våra organisatoriska mål är enorm! Det blir hårt arbete, ständig kontakt med distrikt och föreningar samt dialog med partiet inför planeringen av verksamheten kommande helger på våra möten. Jag är övertygad om att det inte kommer dröja länge förrän förbundet och omvärlden märkt av den nyvalda förbundsstyrelsens vilja att vinna val och lyfta Moderata Ungdomsförbundet!
Annonser

Nya moderaternas framtidskonvent

november 30, 2008

dsc00377Öppnandet av framtidskonventet med hundratals förväntantsfulla moderater på plats i Sollentuna.

dsc00378Talarpodiet som entrades av Per Schlingman, partisekreterare vid öppnandet.

dsc00380Välfylld konventsal under sjukvårdsdebatten.

dsc00382Suddig bild på finansminister Anders Borg som höll ett av de bästa ekonomisk-politiska talen jag har hört någonsin. Ett linjetal inför lågkonjunkturen med vägran att underkastas oansvarigt slösande i november månad inför kommande år av vad Borg kallade för ”vargavinter”.

dsc00383Inför avslutningstalet av statsministern var salen välfylld.

Crazy economics

november 27, 2008

I mitt förra inlägg ställde jag frågan hur Sverige sett ut om Lars Ohly var finansminister. Bara några timmar senare kom beskedet. En presentation av ett särskilt stimulanspaket genomfördes av Ulla Andersson som är en ekonomiskt sinnad person med båda fötterna fast förankrade i luften. Förslaget tillhör kategorin Crazy economics som är så oansvarigt att det blir galet.

Vänsterpartiet vill köra ut 18,7 miljarder hårt förvärvade skattekronor rakt ut i ekonomin utöver alla andra utgifter för staten i syfte att försöka motverka lågkonjunkturen. Vi går alltså in i en lågkonjunktur eftersom vi levt över våra tillgångar eller på framtiden med alldeles för fördelaktiga lån som nu inte går att betala, vilket leder till en anpassning på marknaden med sämre tider. Då är alltså lösningen från vänster att sätta sprätt på ännu mer pengar(!) så att krisen blir ännu värre en bit fram i tiden. Dessutom ska allt finansieras med upplåning, vilket skjuter allting ännu ytterligare på framtiden då lånen ska betalas. Vi ska alltså leva på framtida generationers bekostnad. Skitsmart. Verkligen. Kör hårt.

Vad som händer just nu på marknaden är en anpassning av ekonomin efter verkligheten. Det är inte kul och det kostar många människor oproportionerligt mycket med tusentals varsel, minskad efterfrågan och små möjligheter att betala viktiga lån. Det är inte kul. Men det är verkligheten. Låt oss istället koncentrera oss på att få ett fungerande finans- och bankväsende på plats som klarar krediterna och utbetalningar för att upprätthålla möjligheter till en fungerande ekonomi. Utan att det kommer på plats kan politiker från höger till väsnter spendera bäst de vill till men det ger inte önskvärd effekt om inte rätt grund är lagd.

Låt oss inte glömma bort att en röst på socialdemokraterna är en röst på Lars Ohly. En röst på Mona Sahlin är en röst på Ulla Andersson. Vänstern försöker, utan framgång, forma ett regeringsalternativ där varje parti kommer att få inflytande om de ska regera tillsammans. Då blir det Crazy economics för hela slanten. Det funkar om man sitter på statlig arvoden som heltidspolitiker utan känslighet inför konjunkturer men fråga dig själv; Har du råd med det?

Därför har Mona Sahlin fel

november 27, 2008

Med skrämselpropaganda och hotbilder vill Mona Sahlin på SvD:s brännpunkt måla upp bilden av ett land i ruiner som inte står rustade inför den pågående lågkonjunkturen. Alternativet som presenteras är mer bidrag, mer politik, mindre arbete och mindre människa. Därför har Mona Sahlin fel:

  • Sverige står, till skillnad från en stor del av vår omvärld, väl rustat inför lågkonjunkturen med stora överskott i statens finanser tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik från regeringen. Om socialdemokraterna regerat landet hade vi inte varit lika bra rustat med våra statliga finanser.
  • Regeringen har sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare tvärtemot vad Mona Sahlin påstår vars egna förslag är att betala ut bidrag till barnfamiljer. Mer bidragspolitik alltså. Det är inget annat än populistisk flirtande med vissa grupper i samhället snarare ansvarstagande ekonomisk politik som ser en helhet för att klara lågkonjunkturen. Mer om varför det förslaget är dåligt har jag skrivit om här.
  • I samma artikel skriver Sahlin: ”Det ser mörkt ut för Sverige […] Sverige har fantastiska förutsättningar […] Svenska företag är konkurrenskraftiga”. Hennes företrädare konstaterade att tänkande inte är hennes starka sida men låt oss konstatera att självmotsägelser är ett starkt karaktärsdrag, vare sig det är regeringsfrågan eller synen på landets tillstånd.
  • Jag är övertygad om att det kommer stimulerande åtgärder från Anders Borgs sida men förhoppningsvis handlar dessa om nödvändiga infrastruktursatsningar och breda skattesänkningar snarare än mer bidrag och frikostligt spenderade av surt förvärvade skattekronor. Låt oss reflektera över hur det hade varit om Lars Ohly hade varit finansminister med Mona Sahlin som statsminister i termer av vilken roll staten spelar i en sådan ekonomi. Det räcker att läsa vänsterpartiernas skuggbudgetar för att dra slutsatsen att övertron på politikers förmåga att lösa världsproblem skulle sätta oss i ett sämre utgångsläge för att möta lågkonjunkturen än i dag.

Hej då, bidragspolitiken!

november 27, 2008

Man ska leva som man lär och lära som lever. Därför blir jag särskilt glad över Gunilla Carlsson, moderat biståndsminister och Per Schlingman, moderat partisekreterare som i dag skriver DN Debatt att det socialistiska och fattigdomsdrivande s.k. enprocentsmålet ska bli ett minne blott. Mycket ekonomisk forskning på området visar att bidragspolitik för länder kan vara skadligt på samma sätt som bidragspolitik kan vara skadligt för människor. Det passiviserar, tillbakahåller och cementerar strukturer.

Samtidigt måste synen på biståndspolitiken förändras till ett resultatinriktat synsätt snarare än metodinriktat, rimligen måste utveckling och resultat vara det viktiga. Detta snarare än en ekonomisk transaktion som tillfälligt lättar samvetet men långsiktigt i bästa fall inte gör någon skillnad. Det finns också situationer där katastrofbistånd och omedelbara insatser kan göra skillnad.

Men långsiktigt måste utvecklingsländerna bli rika på samma sätt som Sverige en gång blev rikt. Att skapa och upprätthålla fungerande institutioner, en rättsstat och marknadsekonomi. Att ska öppenhet, möjligheter till oliktänkande och drivkrafter som belönar utveckling. Jag blir inte imponerad av politiker som bröstar sig och skryter om miljonbelopp i rena bidragsutbetalningar men där resultateten uteblir och i värsta fall förvärras eftersom ingen reell förändring kan komma till stånd. I dag tog ett viktigt steg i rätt riktning.

Hej då, bidragspolitiken!

Mer medial uppmärksamhet

november 27, 2008

Ytterligare uppmärksamhet kring valet som ny 1:e vice förbundsordförande finns i tidningen Helsingborgs Dagblad och gratistidningen City.

Läs artikeln i HD med rubriken: Helsingborg i MUF-ledningen” här.

Läs artikeln i City med rubriken: ”Hallå, där André Assarsson” (sidan 2) här.

Sverige behöver ny kärnkraft

november 26, 2008

I dag publicerades en av mina insändare i Kristianstadsbladet med kärnkraftstemat och den pågående varselvågen som drar fram över Sverige. Den tillhörande bilden i tidningen är riktigt vacker. Om jag bara hade levt på den tiden hade jag definitivt tagit ställning för kärnkraften.

Ja till kärnkraft

När varselvågen nu drar fram över Sverige med tusentals förlorade arbetstillfällen har vi inte längre råd att blunda för en billig, klimatsmart och effektiv energiproduktion. Det är en förutsättning för konkurrenskraftig industri.Tillgången på klimatneutral och billig el är avgörande för jobb och tillväxt. Därför bör vi satsa på och utveckla den svenska kärnkraften då våra kärnkraftverk snart faller för åldersstrecket.

Bara basindustrin sysselsätter direkt eller indirekt över 300 000 människor. Kostnaderna för elproduktion från kärnkraft är 27 öre/kWh medan vindkraften kostar 47 öre/kWh och biomassa kostar 67 öre/kWh, enligt Elforsk.

Det är helt nödvändigt att säkra tillgången på el till rimliga priser. Sverige behöver kärnkraft om vi ska kunna trygga jobben och välfärden i allt ekonomiskt svårare tider. Riv upp förbudet mot ny kärnkraft nu!

André Assarsson, förbundsstyrelseledamot MUF, Helsingborg

Källa: Kristianstadsbladet.

Om André Assarsson

november 25, 2008

Den delen på bloggen som berättar mer om mig är nu uppdaterad.

Läs den här.

Roligast vinner

november 25, 2008

juramsuDet klassiska uttrycket ”Roligast vinner” är så klart ännu viktigare för ett politiskt ungdomsförbund i allmänhet och ett skolförbund i synnerhet. Därför blir jag så glad över att läsa Moderat Skolungdoms Rikskommitté som bloggar från sin pågående kampanjturné från stora delar av Sverige. Det är verkligen fullt ös, rappa kommentarer och många värvade medlemmar till frihetens idéer dessa dagar!

Jag har som förbundsstyrelsens fadder för MSU:s Rikskommitté skämtsamt kallat mig själv för ”Jurassic MSU” eftersom det var några år sedan mitt medlemskap gick över till Moderata Ungdomsförbundet men att jag fortfarande är en del av organisationen i hjärtat. En gång MSU:are – alltid MSU:are!

Passa på att följa deras fantastiska turné och skriv några lyckönskningar på bloggen. Besök den här.

Alliansen behöver alla sina vänner

november 25, 2008

Du har väl inte missat det senaste? Ett initiativ utanför partipolitiken syftar till att stötta det orangea laget inför valet 2010 med beteckningen: ”Alliansens vänner” har startats.

Gå med där redan i dag!